• uyku bozuklukları
  • ms
  • bas_agrilari
  • bel_agrilari
  • Felc
  • unutkanlik
  • epilepsi
  • istemsiz_hareketler
  • kas_hastaliklari
  • Menenjit
  • Parkinson
uyku bozuklukları1 ms2 bas_agrilari3 bel_agrilari4 felc5 unutkanlik6 epilepsi7 istemsiz_hareketler8 kas_hastaliklari9 Menenjit10 parkinson11DUYURULAR


ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR:

Bursa Nöroloji Gönüllüleri Derneği Başkanı  

Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG  Derneği / Bursa Şubesi

Kas Hastalıkları Derneği Bursa Şubesi (kurucu üye)

Bursa Multipl Skleroz Derneği Başkanı ( kurucu üye)  

Bursa Nörolojik Bilimler Derneği

Başağrısı Derneği

Beyin Damar Hastalıkları Derneği  

Türk Nöroloji Derneği

Alzheimer Derneği

European Federation of Neurological Society (EFNS)  

Mediterenian Society of Cerebro Vascular Disease

American Academy of Neurologyomer-faruk-turan

 

KİMLİK BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı : Ömer Faruk TURAN
Doğum Yeri : Şanlıurfa
Doğum Tarihi : 27 Kasım 1957
Yabancı Dili : İngilizce
Uzmanlık Alanı : Nöroloji Uzmanı
Klinik Nörofizyoloji Uzmanı
AKADEMİK UNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi)
Lisans : 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Samsun.(1981)
Yüksak Lisans : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD - Bursa(1984)
Yardımcı Doçent : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD - Bursa(1990)
Doçentlik : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD - Bursa(1992)
Profesörlük : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD - Bursa(1998)
Halen : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD Öğretim Üyesi
BİLİMSEL ÇALIŞMALARI
Bilimsel Yayınları : Toplam 83 yayın.
34 yabancı yayın 
Bildiriler  : Yerli ve yabancı 150 üzerinde  bildiri
Basılmış Kitapları :

1- Temel ve Klinik Nöroloji ,Editör:E.Oğul(Duyu sistemi, Serebellar Sistem, Beyin Omurilik Sıvısı ve lomber ponksiyon, Demyelinizan Hastalıklar, Dismyelinizan Hastalıklar, Kas Hastalıkları, Demans bölümleri)
2- Klinik Nöroloji Editör E.Oğul (Multipl Skleroz bölümü)
3- İskemik strok’ta akut tedavi ilkeleri.Editör G.Özdemir. (Akut     iskemik Strok’ta vazojenik antödem girişimler bölümü)

Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetleri:
a. Ödül

4. Akdeniz ülkeleri ve 1. Ulusal Çocuk Nörolojisi kongresinde (1992) sunulan "Tavşanlarda seftriaksonla oluşturulmuş epileptik fokus üzerine ca++ antagonisti nimodipinin anti epileptik etkilerinin araştırılması" en iyi araştırma ödülü
b.  İlgi alanları : - Myelin Hastalıklar (Multipl skleroz),
- Nörö Musküler hastalıklar,
- Çocuk Nörolojisi,
- Klinik Nörofizyoloji (Uyarılmış potansiyeller, İntraoperatif mönitörleme)
AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ - TARİHLERİ
Askerlik Görevi Hava Hastenesi İzmir : 1986 - 1987
EMG Lab. Gözlemci. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi EMG Lab İzmir : 1 Kasım 1996 - 30 Mayıs 1987
Zorunlu hizmet Gümüşhane Devlet Hastenesi Nöroloji Uzmanı  : 1987 - 1990        
Hacettepe Üni. TıpFakültesi Çocuk Nörölojisi  : 1 Nisan 1991 - 31 Temmuz 1991

The Cleveland Clinic Foundation İnternational Center  Pediatric Neurology 

: 1 Kasım 1992 - 30 Aralık 1992
Muayene ve tesellum komisyon başkanlığı : 2 Ocak 1996 - 14 Ekim 1997
Uludağ Ü.Sağlık ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcılığı : 15 Ekim 1995 - 14 Ekim 1997
Nöroloji Anabilimdalı Başkanlığı : 2005 - 2008 1. Dönem
Nöroloji Anabilimdalı Başkanlığı : 2008-2011 2.Dönem
ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR
1- Bursa Nöroloji Gönüllüleri Derneği  Başkanı
2- Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG  Derneği / Bursa Şubesi  
3- Kas Hastalıkları Derneği Bursa Şubesi (kurucu üye)
4- Bursa Multipl Skleroz Derneği Başkanı ( kurucu üye)
5- Bursa Nörolojik Bilimler Derneği
6- Başağrısı Derneği
7- Beyin Damar Hastalıkları Derneği
8- Türk Nöroloji Derneği
9- Alzheimer Derneği
10- European Federation of Neurological Society (EFNS)

11-

12-

Mediterenian Society of Cerebro Vascular Disease

American  Academy of Neurology  (ANN)