• uyku bozuklukları
  • ms
  • bas_agrilari
  • bel_agrilari
  • Felc
  • unutkanlik
  • epilepsi
  • istemsiz_hareketler
  • kas_hastaliklari
  • Menenjit
  • Parkinson
uyku bozuklukları1 ms2 bas_agrilari3 bel_agrilari4 felc5 unutkanlik6 epilepsi7 istemsiz_hareketler8 kas_hastaliklari9 Menenjit10 parkinson11DUYURULAR


ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR:

Bursa Nöroloji Gönüllüleri Derneği Başkanı  

Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG  Derneği / Bursa Şubesi

Kas Hastalıkları Derneği Bursa Şubesi (kurucu üye)

Bursa Multipl Skleroz Derneği Başkanı ( kurucu üye)  

Bursa Nörolojik Bilimler Derneği

Başağrısı Derneği

Beyin Damar Hastalıkları Derneği  

Türk Nöroloji Derneği

Alzheimer Derneği

European Federation of Neurological Society (EFNS)  

Mediterenian Society of Cerebro Vascular Disease

American Academy of Neurologyomer-faruk-turan 

MS’in belirtileri nelerdir?


MS hastalarý ne tür egzersizler yapmalýdýr?


MS’i baþlatan risk faktörleri nelerdir?


MS’li hastalarýnýn kardeþleri MS riski taþýr mý?


MS’in çeþitleri var mýdýr? Nelerdir?


MS atak tedavisi nasýl yapýlmaktadýr?


MS tanýsý nasýl konur?


MS’in görülme sýklýðý nedir?


MS’in tedavisi var mýdýr?


MS hastalýðý çocuklarda görülür mü? - MS hastalarýna yardýmcý olacak dernekler var mýdýr?


MS’ li hastalarýn hangi iþlevleri etkilenir?


MS hastalarý kýþ aylarýnda nelere dikkat etmelidirler?


MS hastalýðýný baþlatan risk faktörleri nelerdir?


Hangi faktörler MS riskini artýrýr?


MS nedir? MS’in en yaygýn belirtisi nedir?


MS niçin kadýnlarda erkeklere oranla sýk görülür?


MS kalýtýmsal bir hastalýk mýdýr?


MS’in ilk belirtileri nelerdir?


Anne- babam MS hastasý , ben de MS olur muyum?