• uyku bozuklukları
  • ms
  • bas_agrilari
  • bel_agrilari
  • Felc
  • unutkanlik
  • epilepsi
  • istemsiz_hareketler
  • kas_hastaliklari
  • Menenjit
  • Parkinson
uyku bozuklukları1 ms2 bas_agrilari3 bel_agrilari4 felc5 unutkanlik6 epilepsi7 istemsiz_hareketler8 kas_hastaliklari9 Menenjit10 parkinson11DUYURULAR


ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR:

Bursa Nöroloji Gönüllüleri Derneği Başkanı  

Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG  Derneği / Bursa Şubesi

Kas Hastalıkları Derneği Bursa Şubesi (kurucu üye)

Bursa Multipl Skleroz Derneği Başkanı ( kurucu üye)  

Bursa Nörolojik Bilimler Derneği

Başağrısı Derneği

Beyin Damar Hastalıkları Derneği  

Türk Nöroloji Derneği

Alzheimer Derneği

European Federation of Neurological Society (EFNS)  

Mediterenian Society of Cerebro Vascular Disease

American Academy of Neurologyomer-faruk-turan


Bu bölümde nörolojinin değişik alanlarında yapılan son çalışmaların sade bir dille özet sunumudur

-GÜNLÜK BESLENMEDE YEŞİL YAPRAKLI SEBZELERİ TÜKETENLERDE KOGNİTİF (BİLİŞSEL)FONKSİYONLARDA BOZULMA YAVAŞLIYOR(11.1.2018)

-KAFEİN DÜŞÜKLÜĞÜ ERKEN PARKİNSON TANIMI İÇİN BİYO-BELİRTEÇ OLABİLİR Mİ?

Bir çok araştırma kafeinin nöroprotektif(sinir sistemini koruyucu)etkisini gösteriyor.Günde 2 fincan kahve içen  sağlıklı gruba göre 2 fincan kahve içen parkinsonlu hastalarda kafein düzeyi düşük bulunmuştur.Erken parkinsonu tanımada kafein düşüklüğü bir belirteç olabilir (11.1.2018)

-PARKİNSON TEDAVİSİNDE DERİN BEYİN STİMÜLASYONU ALAN HASTALAR ,SADECE TİBBİ TEDAVİ ALANLARA GÖRE DAHA UZUN YAŞIYOR (27.12..2017)

-GEBELİĞİN İLK 3 AYINDA YÜKSEK DOZ TOPİRAMAT'A MARUZ KALAN BEBEKLERDE YARIK DAMAK YARIK DUDAK RİSKİ 3 KAT FAZLA (27.12.2017)

-HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUK'TA (MCI)HAFTADA İKİ KEZ EGZERSİZ ÖNERLİYOR(21.12.2017)

-BENZODİAZEPİNLER ALZHEİMER DEMANS TA ÖLÜM RİSKİNİ %41 ARTTIRIYOR(İnt. Jou geriatric Psyciatry 15 kasım 2017

-DABİGATRAN WARFARİNE GÖRE BEYİN KANAMA RİSKİ DÜŞÜK (NEJM 30 KASIM 2017)

-MİGREN KORUYUCU TEDAVİ OLARAK ÖNÜMÜZDEKİ ZAMAN DİLİMİNDE FRENANEZUMAB(TEV-48125)KULANAILABİLİR Aralık 2017

    Kalsiyum gen related peptit antagonisti Frenanezumab plaseboya göre anlamlı bulunmuştur.

 MOTOR NÖRON HASTALIĞI-ALS de RADİCAVA(EDARAVONE)

     2014 de Faz 3 çalışması yayınlanan Edavaronun bir grup hastada hastalığın seyrini yavaşlattığı rapor edilmişti.5/2017 de FDA ALS 'de Edavarone kullanımına onay verdi.Başlangıçta 14 gün 60 mgr damardan infüzyon şeklinde 14 gün aradan sonra her ay 10 gün infüzyon şeklinde bir tedavi rejimi şeklinde uygulanmaktadır.Alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir.Her ALS'li hastada etkili değildir.Bir grup hastada sınırlı bir etkiden söz edilebilir.İlaçın ruhsat alması ve  geri ödemeye girmesi belli bir zaman alacaktır. Endikasyon dışı istekler için ,Sağlık Bakanlığı ve SGK  bu konuda henüz bir karar vermemiştir.

 

DEUTETRABENAZİN(AUSTEDO,Teva)-TARDİF DİSKİNEZİ(06.06.2017)

Faz 3 çalışmada orta ve şiddetli tardif diskinezili hastlarda Deutetrabenazin plasoboya göre etkili,güvenli bulunmuştur .Yaşam kalitesini anlamlı düzeltmiştir

MULTİPL SKLEROZ(MS)

İlk klinik ataktan sonra MS' e dönmede bazı belirteçlerden faydalanabilirmiyiz.Bu nedenle çeşitii biomarker (belirteç)arayışları sürmektedir . İlk atakta BOS incelemesinde CD27 yüksek olan hastaların MS'e dönmesi daha yüksek bulunmuştur.Özürlülük ilelemesi ile CD27 yüksekliği arasında bir ilgi bulunanamıştır.Özetle bu çalışmaya göre ilk atak geçiren hastalarda  BOS'ta  CD27 yüksek bulursak bu hastaların MS'e dönme riskinin artmış olabileceğini söyleyebiliriz.(JAMA Jan3 2017)

BAŞ AĞRISINDA 2016 YILINDA YAPILAN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARIN ÖZETİ (5.1.2017)

-Geniş bir başağrısı çalışmasında 116470 hemşirenin 17500 migren tanısı konuldu.10 yıllık takipte damarsal problemler kaydedildi.Migreni olan hastalarda sadece inme değil kalp krizi riskinde artma görüldü.Bu nedenle özellikle kadın hastaların diğer riskleri azaltması sigarayı bırakması,varda yüksek tansiyonunu düzeltmeleri tavsiye edildi

-Triptanlar halen etkili ve diğer ağrı kesicilere üstün

-Migren ve küme baş ağrısında kalsiyum gen' le ilişkili peptit reseptörüne karşı antikor (CGRP) çalışması faz II çalışması sonlandı.Migren hastaların yarısında en az % 50 azalma görüldü.Emniyetli ve güvenli.Faz III çalışmalara başlanacak.

-Migrende, L-Carnitine ve orexin antagonisti Filorexant başarısız bulundu.

-Botilunum toxini halen etkili görünüyor.

-Migren ve auralı migrenli hastalarda patent foremen Ovale(PFO)nin kapatılması migren ataklarını önlemede istatiksel bir anlam yok

-Küme başağrısında CİVAMİDE nazal sprey fazII çalışmada etkili görünüyor.Faz III çalışmalar başlanacak

-Transküteneus Vagal Sinir uyarılması uygulaması küme baş ağrısında etkili ,diğer migren tiplerinde araştırma devam ediyor .

-Karbamezepin veya pregabaline  tolera edemeyen ve kontrendikasyonu olan hastalarda botilinum toksini işe yarıyor (Bu bilgiler Medscape Neurolgy sitesinde Dr.Christoph Diener'in söyleyişinden özetlenerek alıntı yapılmıştır.27 kasım 2016)

-İDRARDA ALBÜMİN ÇIKMASI İLE DEMANS(BUNAMA) ARASINDA İLİŞKİ  

Böbrek fonksiyonlarının bozulması ile bilişsel fonksiyonlar arasındaki ilişki bilinmektedir.

Toplan 22 çalışmanın meta analizinde idrarda albümin çıkan hastaların demans riski % 35 artığını göstermiştir.Böbrek süzme hızı(Glomeruler filtrat hızı)ile demans arasında bir ilişki görülmemiştir.Demans hastaları bu açıdan da değerlendirilmelidir(28.12

.2016 )

 

-STATUS EPİLEPTİKUS-HİPOTERMİ

Status epilaptikus ;Epilepsili hastalarda hayatı tehdit eden hastanın kendine gelmeden peşpeşe nöbet geçirme durumudur.Bu durumda hipotermi yani vücut ısısının 32 derecelere kadar düşürülmesi ilave bir sinir koruma etkisi yapmıyor,ancak status epileptikusda nöbet önleyici etki sağlayabilir (26.12.2016)

PARKİNSON PSİKOZUNDA -PİMAVENSERİN

Pimavanserin Parkinson hastalığına bağlı psikozlarda FDA onayı aldı(26.12.2016)

ALZHEİMER HASTALIĞI -PİMAVANSERİN

Alzheimer Hastalığına bağlı psikozlarda psikozu iyileştiriyor ancak bilişsel (kognisyon)fonksiyonlar üzerine etkisiz (26.12.2016)

EPİLEPSİ SINIFLAMASI YENİLENDİ

Epilepsi ile Savaş Derneği 2016 AAN kongresinde yeni sınıflamayı açıkladı (26.12.2016)

SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ(SMA)DE İLK İLAÇ OLAN SPİNRAZA(NUSİNERSEN) FDA ONAYI ALDI

Spinal Musküler Atrofi (SMA) 11000 doğumda bir görülen omurilikte motor sinirlerin çıktığı yerde sinir hücresi yıkımı ile giden kas güçsüzlüğü,yeme güçlüğü ,nefes alma güçlüğü ile giden çocukluk yaş grubunda görülen genetik bir hastalıktır.İlk defa bu hastalıkta bir tedavi olan spinraza %40 kas güçünde artma gösterilmiştir.Tedavi intratekal yolla omurilik su kanallarına verilmektedir.Kanımca bu tedavi çok önemli bir adımdır,daha geliştirilmesi ve diğer yetim hastalıklarda da benzer çalışmalara ön ayak olması beklenebilir(26.12.2016)