• uyku bozuklukları
  • ms
  • bas_agrilari
  • bel_agrilari
  • Felc
  • unutkanlik
  • epilepsi
  • istemsiz_hareketler
  • kas_hastaliklari
  • Menenjit
  • Parkinson
uyku bozuklukları1 ms2 bas_agrilari3 bel_agrilari4 felc5 unutkanlik6 epilepsi7 istemsiz_hareketler8 kas_hastaliklari9 Menenjit10 parkinson11DUYURULAR


ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR:

Bursa Nöroloji Gönüllüleri Derneği Başkanı  

Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG  Derneği / Bursa Şubesi

Kas Hastalıkları Derneği Bursa Şubesi (kurucu üye)

Bursa Multipl Skleroz Derneği Başkanı ( kurucu üye)  

Bursa Nörolojik Bilimler Derneği

Başağrısı Derneği

Beyin Damar Hastalıkları Derneği  

Türk Nöroloji Derneği

Alzheimer Derneği

European Federation of Neurological Society (EFNS)  

Mediterenian Society of Cerebro Vascular Disease

American Academy of Neurologyomer-faruk-turan

Bilimsel Yayınları

:

Bildiriler 

:

Yerli ve yabancı 132 bildiri

Basılmış Kitapları

:

1 - Temel ve Klinik Nöroloji ,Editör:E.Oğul(Duyu sistemi, Serebellar Sistem, Beyin Omurilik Sıvısı ve lomber ponksiyon, Demyelinizan Hastalıklar, Dismyelinizan Hastalıklar, Kas Hastalıkları, Demans bölümleri)

2 - Klinik Nöroloji Editör E.Oğul (Multipl Skleroz bölümü)

İskemik strok’ta akut tedavi ilkeleri.Editör G.Özdemir. (Akut     iskemik Strok’ta vazojenik antödem girişimler bölümü)

Multipl Skleroz:Klinik özellikler ve seyir  edit by :Karabudak R:temel ve Klinik Nöroimmunoloji

2013 Ada basımevi -Ankara

5Olgularla multipl skleroz tanı,ayırıcı tanı ve tedavi :Türk Nöroloji Derneği Çalışma Grubu Ed.Karabudak R,Siva A,Altıntaş  A,Yandım Kuşcu 

Ömer Faruk Turan,Özlem Taşkapılıoğlu,Aslı Bahar Turan 

Bilimsel Tıp yayınevi ,Ankara 2011

6MS'te immunomodulatör tedavi algoritması

Ö.Faruk Turan

MS akademisi  Ed:Mefküre Eraksoy 8-9 Aralık 2006 Sapanca

 

BİLİMSEL VE SANATSAL FAALİYETLERİ

a. Ödül

4. Akdeniz ülkeleri ve 1. Ulusal Çocuk Nörolojisi kongresinde (1992) sunulan "Tavşanlarda seftriaksonla oluşturulmuş epileptik fokus üzerine ca++ antagonisti nimodipinin anti epileptik etkilerinin araştırılması" en iyi araştırma ödülü

b.  İlgi alanları

:

- Myelin Hastalıklar (Multipl skleroz),
- Nörö Musküler hastalıklar,
- Çocuk Nörolojisi,

- Nörofizyoloji (Uyarılmış potansiyeller, İntraoperatif mönitörleme)

 

YÖNETTİĞİM UZMANLIK TEZLERİ

-MULTİPL SKLEROZ TANISINDA UYARILMIŞ POTANSİYELLER VE MANYETİK REZONANAS GÖRÜNTÜLEME KARŞILAŞTIRILMASI .

         DR. ÇİCEK ÇOLAKEL 1995 BURSA

-MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA T LENFOSİT ALT GRUPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

         DR.ÖMÜR TATLIKAZAN 1995 BURSA

-İDYOPATİK PARKİNSONLU HASTALARDA KISA,ORTA VE UZUN LATANSLI İŞİTSEL POTANSİYELLER .

         DR.ESEN OZAN 1999 BURSA

-YORGUNLUĞU OLAN MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA MODAFİNİLİN , KLİNİK VE NÖRÖFİZYOLOJİK TESTLER ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

         DR.ÖZLEM AKDOĞAN 2006 BURSA

-KLİNİK İZOLE SENDROMLU VE  MS HASTALARINDA KOGNİTİF BOZUKLUKLARIN NÖROPSİKOLOJİK TESTLER VE NÖRORADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ . 

          DR AYÇİN YILDIZ BURSA 2010

-MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA BEYİN ATROFİSİ ,KOGNİSYON VE OPTİK KOHERANS TOMOGRAFİ İLİŞKİSİNİN SAĞLIKLI KONTROLLERLE KARŞILAŞTIRILMASI.

          DR.ŞÜKRAN YURTOGULLARI BURSA 2010

-RELAPSİNG REMİİTİNG MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA ATAK VE REMİSYON DÖNEMLERİNDE SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYLERİNİN VE NÖROPSİKOLOJİK TESTLERLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

           DR.ELİF NALAN TOLGAY 2011 BURSA 

-RELAPSİNG REMİTTİNG MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA EKSTRAKRANYAL VE İNTRAKRANYAL VENÖZ YAPILARIN DOPPLER ULTRASONOGRAFİ ,KRANYAL MR VENOGRAFİ VE SELEKTİF VENOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE SAĞLIKLI KONTROLLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

           DR.EMİNE KAYGILI 2012 BURSA

-UYKU POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN MULTİPL SKLEROZ TANISI İLE TAKİPLİ OLGULARDA YORGUNLUK VE UYKU BOZUKLUKLARININ POLİSOMNOGRAFİK VE DEMOGRAFİK İNCELENMESİ 

          DR.ALİ ÖZHAN SIVACI BURSA 2016

-MULTİPL SKLEROZ TANISIYLA TAKİP EDİLEN HASTALARDA FİNGOLİMOD VE TERİFLUNOMİD TEDAVİLERİNİN ETKİNLİĞİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ .

          DR.AHMET CANDOST ERTAŞ BURSA 2017


YURT DIŞI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANA ESERLERİM 

1 - Radue EW, O'Connor P, Polman CH, Hohlfeld R, Calabresi P, Selmaj K,

Mueller-Lenke N, Agoropoulou C, Holdbrook F, de Vera A, Zhang-Auberson L, Francis

G, Burtin P, Kappos L;

FTY720 Research Evaluating Effects of Daily Oral Therapy

in Multiple Sclerosis (FREEDOMS) Study Group. Impact of fingolimod therapy on

magnetic resonance imaging outcomes in patients with multiple sclerosis. Arch

Neurol. 2012 Oct;69(10):1259-69. PubMed PMID: 22751847.

2 - Sigirli D, Ercan I, Ozdemir ST, Taskapilioglu O, Hakyemez B, Turan OF.

Shape analysis of the corpus callosum and cerebellum in female MS patients with

different clinical phenotypes. Anat Rec (Hoboken). 2012 Jul;295(7):1202-11. doi:

10.1002/ar.22493. Epub 2012 May 14. PubMed PMID: 22585536.

3 - Devonshire V, Havrdova E, Radue EW, O'Connor P, Zhang-Auberson L, Agoropoulou

C, Häring DA, Francis G, Kappos L; FREEDOMS study group.

Relapse and disability outcomes in patients with multiple sclerosis treated with fingolimod: subgroup analyses of the double-blind, randomised, placebo-controlled FREEDOMS study.

Lancet Neurol. 2012 May;11(5):420-8. doi: 10.1016/S1474-4422(12)70056-X. Epub

2012 Apr 10. Erratum in: Lancet Neurol. 2012 Aug;11(8):658. PubMed PMID:

22494956.

4 - Giovannoni G, Comi G, Cook S, Rammohan K, Rieckmann P, Soelberg Sørensen P,

Vermersch P, Chang P, Hamlett A, Musch B, Greenberg SJ; CLARITY Study Group.

A placebo-controlled trial of oral cladribine for relapsing multiple sclerosis. N

Engl J Med. 2010 Feb 4;362(5):416-26. doi: 10.1056/NEJMoa0902533. Epub 2010 Jan

20. PubMed PMID: 20089960.

5 - Kappos L, Radue EW, O'Connor P, Polman C, Hohlfeld R, Calabresi P, Selmaj K,

Agoropoulou C, Leyk M, Zhang-Auberson L, Burtin P; FREEDOMS Study Group.

A placebo-controlled trial of oral fingolimod in relapsing multiple sclerosis. N

Engl J Med. 2010 Feb 4;362(5):387-401. doi: 10.1056/NEJMoa0909494. Epub 2010 Jan

20. PubMed PMID: 20089952.

6 - Aydogan K, Turan OF, Onart S, Yazici B, Karadogan SK, Tokgoz N.

Neurological and neurophysiological effects of oral isotretinoin: a prospective investigation

using auditory and visual evoked potentials. Eur J Dermatol. 2008

Nov-Dec;18(6):642-6. doi: 10.1684/ejd.2008.0512. Epub 2008 Oct 27. PubMed PMID:

18955197.

7 - Akkaya C, Kocagoz SZ, Turan OF, Taskapilioglu O, Kirli S.

Onset of multiple sclerosis following post-partum depressive and manic episodes.

Psychiatry Clin Neurosci. 2007 Dec;61(6):698-9. PubMed PMID: 18081637.

8 - Yurtsever I, Hakyemez B, Taskapilioglu O, Erdogan C, Turan OF, Parlak M.

The contribution of diffusion-weighted MR imaging in multiple sclerosis during acute

attack. Eur J Radiol. 2008 Mar;65(3):421-6. Epub 2007 Jun 22. PubMed PMID:

17587524.

9 - Aydogan K, Turan OF, Onart S, Karadogan SK, Tunali S.

Audiological abnormalities in patients with vitiligo.

Clin Exp Dermatol. 2006 Jan;31(1):110-3.PubMed PMID: 16309498.

10 - Kanat O, Evrensel T, Baran I, Coskun H, Zarifoglu M, Turan OF, Kurt E,

Demiray M, Gonullu G, Manavoglu O.

Protective effect of amifostine against toxicity of paclitaxel and carboplatin in non-small cell lung cancer: a single

center randomized study. Med Oncol. 2003;20(3):237-45. PubMed PMID: 14514973.

11 - Taskapilioglu O, Yurtogullari S, Yilmaz E, Hakyemez B, Yilmazlar S, Tolunay S,

Turan F, Bora I.

Isolated sixth nerve palsy due to plasma cell granuloma in the sphenoid sinus: case report and review of the literature.

Clin Neuroradiol. 2011 Nov;21(4):235-8. doi: 10.1007/s00062-011-0054-9. Epub 2011 Mar 1. Review. PubMed

PMID: 21360227.

12 - Algin O, Hakyemez B, Taşkapilioğlu O, Parlak M, Turan F.

Imaging of active multiple sclerosis plaques: efficiency of contrast-enhanced magnetization

transfer subtraction technique. Diagn Interv Radiol. 2010 Jun;16(2):106-11. doi:

10.4261/1305-3825.DIR.2879-09.1. Epub 2010 Mar 19. PubMed PMID: 20309819.

13 - Taskapilioglu O, Karli N, Erer S, Zarifoglu M, Bakar M, Turan F.

Primary gait ignition disorder: report of three cases. Neurol Sci. 2009 Aug;30(4):333-7. doi:

10.1007/s10072-009-0093-z. Epub 2009 May 30. PubMed PMID: 19484184.

14 - Bakar M, Zarifoglu M, Bora I, Turan F, Sen C, Ogul E.

Treatment of hereditary trembling chin with botulinum toxin. Mov Disord. 1998 Sep;13(5):845-6. PubMed

PMID: 9756157.

15 - Kantarci O, Siva A, Eraksoy M, Karabudak R, Sütlaş N, Ağaoğlu J, Turan F,

Ozmenoğlu M, Toğrul E, Demirkiran M.

Survival and predictors of disability in Turkish MS patients. Turkish Multiple Sclerosis Study Group (TUMSSG). Neurology.

1998 Sep;51(3):765-72. PubMed PMID: 9748024.

16 - Bora I, Karli N, Bakar M, Zarifoğlu M, Turan F, Oğul E.

Myasthenia gravis following IFN-alpha-2a treatment. Eur Neurol. 1997;38(1):68. PubMed PMID:

9252802.

17 - Bakar M, Tamgac F, Alper E, Zarifoglu M, Bora I, Turan F, Ogul E.

99Tcm-HMPAO brain SPET in patients with pseudotumour cerebri.

Nucl Med Commun. 1996 Aug;17(8):696-700. PubMed PMID: 8878130.

18 - Oğul E, Bakar M, Tokat E, Bora I, Zarifoğlu M, Turan F, Karli N.

Paraneoplastic neurological syndrome in systemic cancer.

J Environ Pathol ToxicolOncol. 1996;15(2-4):271-4. PubMed PMID: 9216820.

19 - Bora I, Seçkin B, Zarifoglu M, Turan F, Sadikoglu S, Ogul E.

Risk of recurrence after first unprovoked tonic-clonic seizure in adults. J Neurol. 1995

Feb;242(3):157-63. PubMed PMID: 7751859.

20 Anti-John Cunningham Virus antibody prevalence in multiple sclerosis patients in Turkey

Mefkure Eraksoy, Kadriye Agan, Fikri Ak, Omer Anlar, Belgin Petek Balci, Cavit Boz, Yahya Celik, SerefDemirkaya, HusnuEfendi, Muhtesem Gedizlioglu, Dilek Gunal, Hulya Aydin Gungor, Nihal Isik, Egemen Idiman,Rana Karabudak, Asli Kurne,, Munife Neyal, Serkan Ozakbaş, Ozgul Ekmekci Ozbay, Cemal Ozcan, Nese Subutay Oztekin, Musa Ozturk, Sabahatin Saip, Aksel Siva, Aysun Soysal, Ozlem Taskapilioglu, Murat Terzi, Omer FarukTuran, Recai Turkoglu, Nezih Yucemen, CananYucesan, Ayse Nur Yuceyar,Yasar Zorlu, Cunay Ulku, Huseyin Dib,Deniz Uren 

21 - Efficacy, safety and tolerability of natalizumab in Turkish multiple sclerosis patients with high disease activity: a prospective, multicentre study

M. Eraksoy, G. Akman-DemırK. AganD. GünalS. SaipN. O. DemirciM. TütüncuO. F. TuranO. TaskapiliogluC. BozM. TerziM. Onar

Journal of The Neurological Sciences - J NEUROL SCI. 01/2009; 285.

22 - Effect of one dose modafinil on evokod potentials

Ömer faruk Turan ,Özlem taşkapılıoğlu , Gökhan Ocakoğlu Mustafafa Bakar,nevin Türkeş ,Fulya Çeliker

Clinical Neurophysiology - CLIN NEUROPHYSIOL. 01/2008; 119.

23 - Effect of modafinil on evoked potantials and fatigue in multiple sclerosis

Özlem Akdoğan, Ömer Faruk Turan,Özlem taşkapılıoğlu Fulya Çeliker ,Nevin Türkeş

Clinical Neurophysiology - CLIN NEUROPHYSIOL. 01/2008; 119.

24 Mult Scler. 2013 Sep;19(10):1310-9. doi: 10.1177/1352458513475723. Epub 2013 Feb 27.

Magnetic resonance imaging outcomes from  a phase III trial of teriflunomid

Wolinsky JSNarayana PANelson FDatta SO'Connor PConfavreux CComi GKappos LOlsson TPTruffinet PWang      LMiller AFreedman MS;Teriflunomide Multiple Sclerosis Oral (TEMSO) Trial Group.

25 J Neuroimmunol. 2003 Oct;143(1-2):129-32.

A genome screen for linkage disequilibrium in Turkish multiple sclerosis.

Eraksoy M1, Hensiek AKurtuncu MAkman-Demir GKilinc MGedizlioglu MPetek-Balci BAnlar OKutlu CSaruhan-Direskeneli GIdrisoglu HASetakis E,Compston ASawcer STurkish Multiple Sclerosis Genetics Study Group.

26 J Neuroimmunol. 2003 Oct;143(1-2):17-24.

A whole genome screen for linkage in Turkish multiple sclerosis.

Eraksoy MKurtuncu MAkman-Demir GKilinc MGedizlioglu MMirza MAnlar OKutlu CDemirkiran MIdrisoglu HACompston ASawcer STurkish Multiple Sclerosis Genetics Study Group.

27Value of MRS in the evaluation of deep gray matter in multiple sclerosis

Taskapılıoglu O,Algın O,Hakyemez B,Ocakoglu G,Yurtogulları S,Turan OF,Parlak M:

İranian Journal of Radiology 2014 ISSN 1735-1065

28 - J Neurol 2014 261:316-323

Effect of daclizumab high -yield process in patients with higly active relapsing remitting multiple sclerosis .

Giovannoni G,Radue E-W,Havrdova E,Riester K,Greenberg S,Mehta L,Elkins J,SELECT study investigators

29 - Zarifoğlu M, İrgil E, Kalalı N, Bora İ, Turan F:

Prevelance of headache in 06-15 year old students in Gemlik town. Bursa/ TURKEY.

Neurology and public health (reports of WHO meeting. Bitam Publication. İstanbul. P: 159,1995

30 - Sadıkoğlu S, Balkır N, Zarifoğlu M, Turan F, Oğul E, Kan İ, Uçkunkaya Ç, Tokat E, Evren A, Hacımustafaoğlu T:

A prevelance study of epilepsy among high school students in Bursa, Turkey.

Neurology and public healt (reports of WHO meeting) Bitam Publication, İstanbil p: 144,1995

31 - Turan F, Oğul E, Bora İ, Zarifoğlu M, Avcı R, Gelişken Ö, Tolunay Ş, Ulusan O:

A case of pseudoxanthoma elasticum with recurren hemiparesia.

The Marmara Medical Journal 8(2); 92-95, 1995 

32 - Turan F, Sadıkoğlu S, Dalgıç A, Bora İ, Zarifoğlu M, Balkır N:

Nimodipine has no effects on ceftriaxone induced epileptogenic focus in rabbits.

The Marmara Medical Journal (6) 2; 92-95,1995

33 - Turan F, Zarifoğlu M, Evren A, Oğul E, Bora İ:

Effect of nimodipine on vasospasm after experimental subarachnoid hemorrhage in rats.

Marmara Medical Journal 5 (4) 145-148,1992

34 - Taşkapılıoğlu Ö,seferoğlu M,Yurtoğulları Ş,Hakyemez B,Erer S,Karlı N,Bakar M,Turan ÖF,Zarifoğlu M,Tolunay Ş,Bora İ:

Sporadic Creutzfeldt-Jacop Disease:An 8- year experince from a single center in Turkey

Archives of neuropsychiatry 2013 ;50:306-311

35Differences in treatment strategies in multiple sclerosis according to experience:A survey of multiple sclerosis specialists and general neurologists

Kurtuncu M,Tıncer A,Çalışkan Z,Sevgi S,Efendi H,Sağduyu Kocaman A,Özcan C,Terzi M,Turan ÖF,Saip S,Karabudak R.

AAN 2015 The 67 th AAN meeting April 18-25 ,Washington DC,USA

36 - Differnces in the diagnosis and fallow up multiple sclerosis patients according to the experiences of neurologist :Results of a national survey

Tuncer A,Kürtüncü M,Çalışkan Z,SevgiS,EfendiH,Sağduyu kocaman a,OzcanC,Terzi M,Turan ÖF,Saip S,Siva A,Karabudak R

AAN 2015 The 67 th AAN meeting April 18.25 Washington DC,USA

37 - Demyelinating disease presenting with eight and half syndrome

Turan ÖF,Taşkapılıoğlu Ö,Orun MO,Sıvacı A.The 9 th world congress on contraversies in neurology (CONy)March 26-28 2015 Budapest,Hungary

38Use of natalizumab in relapsing remitting multiple sclerosis experience from a tertiary center in Turkey

Turan ÖF,Taşkapılıoğlu Ö,Yıldırım Ö,Atasay G:XXII world congress of neurology 31 Oct - Nov 5 , Santiago-Chile

39 - Long-term safety and efficacy of teriflunomid :Nine year follow- up the randomized TEMSO study.

Teriflunomide Multiple Sclerosis   O'Connor P,Comi,G,Freedman MS,Miller AE,et al and

Temso trial group 

Oral (TEMSO) Trial Group and the MRI-AC in Houston, Texas, E. Maida, E. Auff, F. Fazekas, T. Berger, V. Bhan, J-P Bouchard, P. Duquette, M. Freedman, F. Grand’maison, M. Kremenchutzky, C. Bourque, R.A. Marrie, M. Melanson, D. Patry, P. O’Connor, J. Oger, M. Stefanelli, F. Jacques, P. Venegas, M. Miranda, N. Barrientos, E. Tenhamm, S. Gloger, G. Rohde, J. Mares, J. Frederiksen, E. Stenager, S. Haldre, K. Gross-Paju, I. Elovaara, M-L Sumelahti, J-P Erälinna, J-P Erälinna, M. Färkkilä, H. Harno, M. Reunanen, T. Jolma, C. Confavreux, W. Camu, P. Clavelou, L. Magy, M. Debouverie, G. Edan, C. Lebrun-Frenay, T. Moreau, J. Pelletier, E. Roullet, S. Alamowitch, M. Clanet, P. Hautecoeur, P. Damier, L. Rumbach, A. Chan, S. Schimrigk, J. Haas, E. Lensch, H. Diener, V. Limmroth, D. Anders, M. Berghoff, P. Oschmann, M. Stangel, M. Berghoff, A. Frese, R. Kiefer, M. Marziniak, U. Zettl, E. Stark, K. Jendroska, G. Reifschneider, M.P. Amato, G. Comi, V. Cosi, P. Gallo, C. Gasperini, A. Ghezzi, M. Trojano, C. Pozzilli, E. Montanari, C.P. Zwanikken, P.J.H. Jongen, E.Th.L Van Munster, R.M.M. Hupperts, B. Anten, E.A.C.M. Sanders, E. Celius, H. Hovdal, S. Bohne Krogseth, W. Kozubski, H. Kwiecinski, A. Czlonkowska, Z. Stelmasiak, K. Selmaj, T. Hasiec, W. Fryze, W. Drozdowski, J. Kochanowicz, L. Cunha, J. De Sá, A. Harrington Sena, M. Odinak, A. Skoromets, E. Gusev, A. Boiko, N. Lashch, I. Stolyarov, A. Belova, N. Malkova, B. Doronin, E. Yakupov, L. Brundin, J. Hillert, L. Kappos, R. Karabudak, C. Irkec, E. Idiman, O. Turan, H. Efendi, M. Gedizlioglu, N. Buchakchyyska, A. Goloborodko, A. Ipatov, S. Kobets, V. Lebedynets, S. Moskovko, Y. Sanotskyy, V. Smolanka, V. Yavorskaya, D. Bates, N. Evangelou, C. Hawkins, B. McLean, J. O’Riordan, S. Price, B. Turner, D. Barnes, J. Zajicek, W. Honeycutt, O. Khan, L. Spikol, J. Stevens, P. A. Narayana, Prof, F. Nelson, S. Datta, I. Vainrub, B. Carrico, K. Ton, R. Brokhin, and L. Lambert

Neurology 2016 March 8;86(10):920-930

40 - Daclizumab high-yield process in relapsing-remitting multiple sclerosis (SELECT): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial.

Gold R, Giovannoni G, Selmaj K, Havrdova E, Montalban X, Radue EW, Stefoski D, Robinson R, Riester K, Rana J, Elkins J, O'Neill G; SELECT study investigators.

Lancet 2013 Jun 22;381(9884):2167-75 

41 - A 12-month, Open Label, Multicenter Pilot Study Evaluating Fingolimod Treatment in terms of Patient Satisfaction in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis Patients - FINE Trial

Fingolimod Tedavisinin Yineleyici MS Hastalarındaki Etkilerini Değerlendiren Açık Etiketli, 12 Ay Süreli Pilot Çalışma - Fine Çalışma Grubu Gülşen AKMAN DEMİR1 , Recai TÜRKOĞLU2 , Sabahattin SAİP3 , Nur YÜCEYAR4 , Hüsnü EFENDİ5 , Ömer Faruk TURAN6 , Kadriye AĞAN7 , Murat TERZİ8 , Cavit BOZ9 , Aslı TUNCER10, Belgin KOÇER11, Mithat KASAP12, Zeynep ÇALIŞKAN12, FINE Study Group13

Arch Neuropsychiatr 2017

41 - Differences Between General Neurologists and Multiple Sclerosis

Specialists in the Management of Multiple Sclerosis Patients: A National

Survey

Murat KÜRTÜNCÜ1, Aslı TUNCER2, Uğur UYGUNOĞLU3, Zeynep Çalışkan4, Ayşenur KÖKENLİ PAKSOY4,
Hüsnü EFENDİ5, Ayşe SAĞDUYU KOCAMAN6, Cemal ÖZCAN7, Murat TERZİ8, Ömer FARUK TURAN9,

Sabahattin SAİP3, Rana KARABUDAK2, Aksel SİVA3

1- Department of Neurology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey
2- Department of Neurology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey
3- Department of Neurology, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey
4- Novartis, İstanbul, Turkey
5- Department of Neurology, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey
6- Department of Neurology, Acıbadem University School of Medicine, İstanbul, Turkey
7- Department of Neurology, İnonu University School of Medicine, Malatya, Turkey
8- Department of Neurology, Ondokuz Mayıs University School of Medicine, Samsun, Turkey
9- Department of Neurology, Uludağ University School of Medicine, Bursa, Turkey
Arch Neuropsychiatr 2017

42-The retrospective evaluation of effecfiviness of teriflunomide treatments in multiple sclerosis patiens .

Ömer Faruk Turan,Ahmet Candost Ertaş,Aylin Bican Demir ,Ali Özhan Sıvacı.Uludağ University Deparment of Neurology ,Bursa Turkey 

PACTRİMS Nov 23-25 ,2017 Ho ChiMinh City ,Vietnem

 

YURT İÇİ YAYINLAR

- Oğul E, Turan F:

 Geçici serebral iskemik nöbetler (T.İ.A) Türkiye Klinikleri  5 (1): 39-41, 1985

2 - Sadıkoğlu S, Balkır N, Oğul E, Korfalı E, Aksoy K, Bora İ, Zarifoğlu M, Turan F,
Uysal S:

İntervertebral disk herniasyonunda klinik, elektromyografik, myelografik ve post-operatif bulguların karşılaştırılması:

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi (2):  349-353, 1988.

3Turan F, Sadıkoğlu S, Balkır N, Oğul E: Akut serebrovasküler hastalıklarda Gliserolun antiödem etkisinin komputer Tomografi ile incelenmesi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (2): 355-363, 1988

4 - Sadıkoğlu S, Balkır N, Oğul E, Korfalı E,  Bora İ, Turan F:

Kapalı kafa travmalarında EEG’nin yeri.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; (3) 455-458, 1988.

5 - Zarifoğlu M, Bora İ, Turan F, Sadıkoğlu S, Oğul  E, Balkır N: Myotonik Sendromlar- klinik elektrofizyolojik ve histopatolojik özellikleri (15 olgunun analizi).

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (1). 143-151, 1990.

6Turan F, Bora İ, Balkır N :  Beyin ödemi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; (2) 381-385, 1990

7 - Bora İ, Turan F,  Zarifoğlu M, Balkır N, Oğul E, Sadıkoğlu S:

Beyin sapı hemorajileri ( klinik, CT lokalizasyoları ve prognoz açısından yaklaşım).

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisİ (1): 91-97 , 1991.

8Turan F, Bora İ, Zarifoğlu M, Balkır N, Oğul E, Sadıkoğlu S, Erim M:

Serebellar kanamalar (klinik, radyolojik özellikleri, tedavi ve prognoz yönünden incelenmesi). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (3): 453-459, 1991.

9 - Zarfioğlu M, Ali A, Turan F, Bora İ:

Koreler Etyopatogenezi, kliniği ve tedavi özellikleri (23 olgu analizi).

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (1): 139-146, 1992.

10Turan F,  Zarifoğlu M, Bora İ: Hemikorenin eşlik ettiği talamik kanama olgusu.

Uludağ Üniversitesi Fakültesi Dergisi (1): 129-132, 1992.

11 Turan F, Oğul E, Bora İ, Zarifoğlu M, Sadıkoğlu S, Balkır N:

Churg- Strauss Sendromu (Allerjik granülomatoz anjitis).

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (2) :281-286, 1992.

12Turan F, Balkır N: Kalsiyum Kanal Blokerlerinin nörolojide kullanımı:

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (3), 431-436.

13 - Zarifoğlu M, Seçkin B, Erim M, Turan F:

Beyin İnfarktlarının Komputerize Tomografi ile arter alanlarına göre dağılımı ve klinik bulgularla ilişkisi.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (2) 291-298.

14Turan F, Aysun S, Köse G,: Bardet-Biedl Sendromu (vaka takdimi). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (2): 265-272, 1992.

15 Turan F, Zarifoğlu M, Bora İ, Oğul E, Sadıkoğlu S, Balkır N, Tatlıkazan ö: Familyal Periodik paralizi (8 olgunun analizi). Uludağ Ünivertesi Tıp Fakültesi Dergisi (2): 241-247, 1992.

16Turan F, Zarifoğlu M, Bora İ, Ali  A, İmamoğlu Ş:

Adrenomyelo nöropatide MR nöropatide MR görüntüleme (olgu raporu raporu) BCT- Bilgisayarlı Tomografi Bülteni. Bulletin of  Computed Tomography; (2): 49-51, 1992

17 - Doygun M, Seçkin B, İpekoğlu Z, Bora İ, Zarifoğlu M, Turan F, Korfalı E, Aksoy K, Cordan T:

Subaraknoid Kanamalar (125 olgunun takdimi).

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesş Dergisi (2): 353-361,  1992.

18 - Hacımustafaoğlu T, Oğul E, Zarifoğlu M, Bora İ, Turan F, Büyükuysal L, Sadıkoğlu S, Balkır N:

Demanslı hastalarda BOS kolin düzeyleri ve klinik korelasyon.

Nöropsikiyatri arşivi; 29 (2), 102-106, 1992

19 - Deniz E, Bora İ, Oğul E, Akdiş C, Turan F, Balkır N, Sadıkoğlu S:

Beyin damar hastalıklarında antikardiolipin antikorlarının rolü. 4. Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, 22-25, İzmir,1994.

20 - Bora İ, Seçkin B, Zarifoğlu M, Turan F, Sadıkoğlu S, Oğul E: Jeneralize epilepside fenitoin ve karbomezapin monoterapi sonuçları. U.Ü. Tıp Fak. Dergisi,1:11-15,1994.

21 - Bora İ, Seçkin B, Zarifoğlu M, Turan F, Sadıkoğlu S, Oğul E:

Jeneralize tonik-klonik statusda klonezepam. U.Ü. Tıp Fak. Dergisi, 1:47-50,1994.

22 - Bora İ, Aydınlar A, Seçkin B, Çolakel Ç, Zarifoğlu M, Turan F, Bakar M, Sadıkoğlu S, Güllülü S, Çobanoğlu N, Oğul E:

Subaraknoid kanamalardan sonra görülen kardiak komplikasyonlar. U.Ü. Tıp Fak. Dergisi,1:25-29,1994.

23 - Turan F, Bakar M, Tolunay Ş, Zarifoğlu M, Bora İ, Sadıkoğlu S, Oğul E: Sıçanlarda subaraknoid kanamaya bağlı vazospazm üzerine magnezyum sülfatın etkisi. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1:53-55,1995.

24 - Zarifoğlu M, Akçağlar S, Ali A, Bora İ, Turan F:

İskemik damar hastalıklarında koromozom analizi ile genetik çalışma. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi,1:49-51,1995

25 - Zarifoğlu M, Tunalı Ş, Ali A, Bakar M, Sapan N, Bora İ, Turan F, Sadıkoğlu S, Oğul E: Allerjisi olanhastalarda baş ağrısı araştırması, allerjimigren ilişkisi. Ağrı Dergisi, Cilt 7 , sayı 4, 1995.

26 - Bora İ, Bakar M, Turan F, Zarifoğlu M, Kaalı N, Sadıkoğlu S, Oğul E: Pür motor ve sensorimotor semptomatlojili infarktlar. Nörolojik Bilimler Dergisi,11:1-2, 1994.

27 - Zarifoğlu M, Bakar M, Turan F, Ali A, Bora İ, Sadıkoğlu S, Oğul E: Transsiyonel form diffüz skleroz (Bir olgu sunum). Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, cilt 3, sayı 4, 132,1995.

28 - Bakar M, Turan F, Bora İ, Zarifoğlu M, Oğul E: Kardiopulmoner arreste bağlı amnestik sendrom. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1(2): 109-110,1995.

29 - Bakar M, Zarifoğlu M, Bora İ, Turan F, Sadıkoğlu S, Kalalı N, Oğul E: Talamik hematomlarda lokalizasyon ile klinik bulguların ilişkisi. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi , 1(2): 87-91,1995.

30 - Bakar M, Oğul E, Bora İ, Zarifoğlu M, Turan F: Hemiparezisis global afazide lezyon lokalizasyonu. Türk Nöroloji Dergisi 1:100-102,1995.

31 - Zarifoğlu M, Ali A, Ulus İH, Bakar M, Bora İ, Turan F, Sadıkoğlu S, Oğul E: Migrenli hastalarda hipotaloma-hipofizer-adrenal aks fonksiyonlarının araştırılması. Türk Nöroloji Dergisi 1: 81-85, 1995

32 - Bakar M, Oğul E, Bora İ, Zarifoğlu M, Turan F, Sadıkoğlu S, Oğul E: Talamik patalojilerde afazi. U.Ü. Tıp Fak. Dergisi, 1-2-3:29-32, 1995.

33 - Sadıkoğlu S, Bakar M, Tatlıkazan Ö, Alper E, Bora İ, Zarifoğlu M, Turan F, Oğul E, Güner İ: Epileptik foküs tespitinde interiktal SPECT ile EEG’nin kıyaslanması. U.Ü. Tıp Fak. Dergisi, 1-2-3: 33-36,1995.

34 - Bakar M, Turan F, Zarifoğlu M, Bora İ, Sadıkoğlu S, Oğul E: Agrafisiz aleksi. U.Ü. Tıp Fak. Dergisi, 2-3:195-196,1994

35 - Bakar M, Bora İ, Zarifoğlu M, Turan F, Oğul E: Agrafilerin afazi tipi ile uyumu ve afazik agrafide lezyon lokalizasyonu. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi , 20;1-4, 1996.

36 - Bora İ, Seçkin B, Zarifoğlu M, Turan F, Ceylan SÖ, Bakar M, Sadıkoğlu S, Ogul E: Beyin Damar hastalıklarını takiben erken dönemde görülen epileptik nöbetler. U.Ü. Tıp Fak. Dergisi, 2-3:149-153,1994.

37 - Turan F, Bakar M, Bora İ, Çelik S, Zarifoğlu M, Sadıkoğlu S, Oğul E: Sıçanlarda penisilin G ile oluşturulan epileptik nöbetler üzerine Nimodipinin etkisi. Epilepsi 1 (3): 133-136,1995.

38 - Bora İ, Uluson O, Bakar M, Bora İ, Gürün S, Zarifoğlu M, Turan F, Ulus İH, Oğul E: Sıçanlarda intrahipokampal kainik asit ile oluşturulan deneysel epilepsi modeli üzerine MK-801’in antikonvülsif etkisi. Türk Nöroloji Dergisi 1995,4:195-199

39 - Tatlıkazan Ö, Turan F, Bakar M, Zarifoğlu M, Bora İ, Oğul E:

Multiıpl sklerozlu hastalarda T lenfosit alt gruplarının incelenmesi. 32. Ulusal Nörolosi Kongresi Kongre Kitabı sayfa 591-593, 13-18 Ekim 1996, Askeri Müze Kültür Sitesi, Harbiye İstanbul.

40 - Çolakel Ç, Sadıkoğlu S, Turan F, Zarifoğlu M, Bora İ, Oğul E : Multipl Skleroz tanısında uyarılmış potansiyellerin tanı değeri ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları ile karşılaştırılması. 32 . Ulusal Nöroloji Kongresi. Kongre Kitabı sayfa 588-590. 13-18 Ekim 1996 Askeri Müze Kültür Sitesi Harbiye, İstanbul.

41 - Bakar M, Turan F, Zarifoğlu M, Bora İ, Karlı N, Ozgan E, Oğul E: Myotonik distrofili olgularda myotonik fenomenin tedavisinde Mexiletin’in etkinliği. 32. Ulusal Nörolji Kongresi. Kongre kitabı sayfa 574-575. 13-18 Ekim 1996 Askeri Müze Kültür Sitesi Harbiye, İstanbul.

42 Turan F, Cordan T, Ozgan E, Çelik S, Doğan Ş, Güleç E: Omurilik tümörleri ameliyatlarında intraoperatif uyarılmış potansiyel monitorizasyonu: 32. Ulusal Nöroloji Kongresi. Kongre kitabı sayfa 572-573 13-18 Ekim 1996 Askeri Müze Kültür Sitesi Harbiye, İstanbul.

43 - Bora İ, Karlı N, Bakar M, Zarifoğlu M, Turan F, Oğul E,: IFN-2a tedavisini takiben oluşan Myastenia Gravis olgu sunumu. 32 Ulusal Nöroloji Kongresi. Kongre Kitabı sayfa 570-571. 13-18 Ekim 1996 Askeri Müze Kültür Sitesi Harbiye, İstanbul.

44 - Bora İ, Kalalı N, Bekar A, Bakar M, Korfalı E, Ozgan E, Turan F, Zarifoğlu M, Oğul E: Düşük gradeli glial tümörlerde tedaviye dirençli epileptik nöbetler. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi. Kongre kitabı sayfa 395-401. 13-18 Ekim 1996 Askeri Müze Kültür Sitesi Haribiye, İstanbul.

45 - Erim M, Bakar M, Turan F, Sadıkoğlu S, Bora İ, Zarifoğlu M, Ercan İ, Oğul E:  Tavşanlarda Seftriakson ile oluşturulan deneysel epilepsi nöbetleri üzerine MK-801’in antiepileptik etkisinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996; 23,55-58.

46 - Bakar M, Bora İ, Zarifoğlu M, Turan F, Oğul E: Anterior kominikan arter anevrizmalarında anamnez (olgu sunumu). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 23,103-105.

47 - Tolgay E,Bahar A,Yurtoğulları Ş,Karlı N,Erer S,Turan F,Tolunay Ş:

Multisentrik gliobalstoma olgusu  Türk Nöroloji Dergisi

48 - Taşkapılıoğlu Ö,TuranAB,Albas M,Turan ÖF:Relapsing remiiting hastalarında Glatiramer Asetat deneyimi .TJN 201218(1)17-20

49 - TaşkapılıoğluÖ,Kamacı ŞenerD ,Bahar TuranA ,Yurtoğullaru Ş,Tütüncü A,Güllülü S,Ocakoğlu G,TuranÖF:Mulitpl Skleroz tedavisinde Mitoxantrone kullanımı :Bir kliniğin deneyimi.TJN 2012 18(2)62-66