02 MART 2018, CUMA
08:15 - 08:30 Açılış Töreni
  MULTİPL SKLEROZ (MS) OTURUMU

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hüsnü Efendi, Prof. Dr. Serhan Sevim
08:30 - 09:00 MS Tedavisinde İnterferon ve Glatiramer Asetat' ın
Uzun Dönem Sonuçları

Doç. Dr. Murat Kürtüncü
09:00 - 09:30 MS Tedavisinde Oral Tedaviler
Doç. Dr. Murat Terzi
09:30 - 10:00 MS Tedavisinde Monoklonal Antikorlar
Prof. Dr. Cavit Boz
10:00 - 10:30 MS' te Kurtarma Tedavileri ve Yeni Tedavi Algoritmaları
Prof. Dr. Egemen İdiman
10:30 - 11:00 Kahve Arası
  EPİLEPSİ OTURUMU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Bora
11:00 - 11:30 Epilepside Güncel Tedavi Olarak mTOR İnhibitörlerinin Kullanımı
Prof. Dr. Zuhal Yapıcı
11:30 - 12:00 Fokal Epilepsilerde Tedavi
Prof. Dr. Naz Yeni
12:00 - 12:30 Jeneralize Epilepsilerde Tedavi
Prof. Dr. Nerses Bebek
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 16:00 Ara
16:00 - 17:00 UYDU SEMPOZYUM
Sanofi Genzyme

Gerçek Yaşamda Teriflunomid
Moderatör: Prof. Dr. Ömer Faruk Turan
Konuşmacılar: Prof. Dr. Hüsnü Efendi, Prof. Dr. Cavit Boz
17:00 - 17:30 Kahve Arası
  AKUT İSKEMİK İNMEDE TEDAVİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nevzat Uzuner, Prof. Dr. Mustafa Bakar
17:30 - 18:00 Akut İskemik İnmede Antiagregan-Antikoagülan Tedavi
Prof. Dr. Birsen İnce
18:00 - 18:30 Akut İskemik İnmede TPA Tedavisi
Prof. Dr. Murat Arsava
18:30 - 19:00 Akut İskemik İnmede Girişimsel Tedavi
Prof. Dr. Özcan Özdemir
19:30 - 21:30 Akşam Yemeği
  NÖROLOJİK HASTALIKLARDA BOTULINUM TOKSİN UYGULAMALARI KURSU

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Sevda Erer Özbek, Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer
20:00 - 20:20 Distonilerde Klinik Fenomenoloji ve Ayrıcı Tanı
Prof. Dr. Meltem Demirkıran
20:20 - 20:45 Botulinum Toksin Uygulamalarında EMG Kullanımı
Prof. Dr. Mehmet Demirci
20:45 - 21:05 Servikal Distonilerde Botulinum Toksin Uygulamaları
Doç. Dr. Hakan Kaleağası
21:05 - 21:35 Blefarospazmda Botulinum Toksin Uygulamaları
Prof. Dr. Yaşar Kütükçü
21:35 - 22:00 Kahve Arası
22:00 - 22:20 Oromandibular Distoni ve Siyalorede Botulinum Toksin Uygulamaları
Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer
22:20 - 22:40 Ekstremite Distonilerinde Botulinum Toksin Uygulamaları
Prof. Dr. Yeşim Parman
22:40 - 23:00 Hemifasyal Spazmda Botulinum Toksin Uygulamaları
Prof. Dr. Serhat Özkan
23:00 - 23:35 Jeneralize Distonilerde Cerrahi Tedavi Uygulamaları
Prof. Dr. Dilek İnce Günal
03 MART 2018, CUMARTESİ
  PARKİNSON HASTALIĞI OTURUMU

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bülent Elibol,
Prof. Dr. Feriha Özer
08:30 - 09:00 Bazal Ganglia Fizyolojisi ve Parkinson Hastalığı
Patogenezde Güncel Görüşler

Prof. Dr. Bülent Elibol
09:00 - 09:30 Parkinson Hastalığı Tedavide Güncel Yaklaşımlar
Prof. Dr. Raif Çakmur
09:30 - 10:00 Parkinson Hastalığı Medikal Tedavi İlişkili
Komplikasyonlara Yaklaşım

Prof. Dr. Esen Saka
10:00 - 10:30 Parkinson Hastalığı Derin Beyin Stimulasyonu
Uygulamaları (Kime? Ne zaman?)

Prof. Dr. Cenk Akbostancı
10:30 - 11:00 Kahve Arası
  NÖROMUSKULER HASTALIKLARA YAKLAŞIM OTURUMU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Akalın
11:00 - 11:30

Nöromuskuler Acillerde IVIG Tedavisi
Prof. Dr. Yeşim Parman

11:30 - 12:00 ALS' de Edavarone Tedavisi Ne Vaad Ediyor?
Prof. Dr. Mehmet Ali Akalın
12:00 - 12:30 Kortikosteroide Dirençli Miyopatilerde İleri Tedaviler
Prof. Dr. Kayıhan Uluç
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:30 Ara
15:30 - 16:00 Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu
Uzm. Dr. Aylin Bican Demir
16:00 - 17:00 UYDU SEMPOZYUM
Abbvie

Levodopa Karbidopa İntestinal Jel Tedavisi’nin  Farmakovijilans Açısından Yönetimi
Prof. Dr. Okan Doğu, Prof.Dr. Haşmet Hanağası
17:00 - 17:30 Kahve Arası
  YÜRÜME BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yakup Sarıca, Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu
17:30 - 18:00 Normal Yürüme ve Yürümenin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Zafer Çolakoğlu
18:00 - 18:30 Parkinson Hastalığı ve Pluslarda Yürüme
Prof. Dr. Sibel Özkaynak
18:30 - 19:00 Kognisyon ve Yürüme
Prof. Dr. Yakup Sarıca
20:00 - 24:00 Akşam Yemeği
04 MART 2018, PAZAR
08:00 - 12:00 Otelden Ayrılış