02 Mart 2017, Perşembe
EMG KURS PROGRAMI
14:00
14:20

EMG’de enstrümantasyon
Prof. Dr. Mehmet Demirci

14:20
14:45

Sinir iletiminde temel anatomik ve fizyolojik prensipler ve kayıtlama ilkeleri
Doç. Dr. Çağrı Mesut Temuçin

14:45
15:05

Duyu ve motor sinir iletim çalışmaları
Prof. Dr. Mehmet Demirci

15:05
15:35

Demiyelinizan ve aksonal sinir patolojilerinde sinir iletim çalışması bulguları
Doç. Dr. Çağrı Mesut Temuçin

15:35
16:00
Kahve Arası
16:00
16:20

İğne EMG’de temel kavramlar ve kayıtlama ilkeleri
Prof. Dr. Mehmet Demirci

16:20
16:40

Motor ünite aksiyon potansiyeli ve kasılma paterni analizi
Doç. Dr. Çağrı Mesut Temuçin

16:40
17:00

Normal ve anormal  spontan aktiviteler
Doç. Dr. Çağrı Mesut Temuçin

17:00
17:35

Nöromüsküler hastalıklarda iğne EMG incelemeleri
Prof. Dr. Mehmet Demirci

17:35
18:00
Demonstrasyon ve hasta örnekleri
18:30
19:30
Açılış Töreni ve Açılış Konferansı

Eğitimde ve İş Yaşamında Kuşaklar Arası Etkileşim
Evrim Kuran
19:30
21:30
Akşam Yemeği
03 Mart 2017, Cuma
 

MULTIPL SKLEROZ OTURUMU 1

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hüsnü Efendi, Doç. Dr. Özlem Taşkapılıoğlu

08:30
09:00
Yeni veriler ışığında MS etyopatogenezi
Prof. Dr. Ayşe Altıntaş
09:00
09:30
Radyolojik izole sendromdan MS’ e giden yolculuk
Prof. Dr. Hüsnü Efendi
09:30
10:00
MS’te doğru tanı koymak ve ayırıcı tanı
Prof. Dr. Cavit Boz
10:00
10:30
Imunomodülatuar tedavilerin uzun dönem güvenlik ve etkinlik sonuçları
Prof. Dr. Nur Yüceyar
10:30
11:00
Kahve Arası
  MULTIPL SKLEROZ OTURUMU 2

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Egemen İdiman, Prof. Dr. Ömer Faruk Turan
11:00
11:30
MS’te yeni oral tedaviler
Prof. Dr. Aslı Tuncer
11:30
12:00
MS’te monoklonal antikorlar
Prof. Dr. Serhan Sevim
12:00
12:30
MS’te değişen yeni tedavi algoritmaları
Prof. Dr. Egemen İdiman
12:30
13:00
MS tedavisinde ufukta neler var?
Prof. Dr. Rana Karabudak
13:00
14:00
Öğle Yemeği
14:45
15:30
UYDU SEMPOZYUM

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ömer Faruk Turan

Konuşmacılar:
Prof.Dr. Rana Karabudak
Prof.Dr .Hüsnü Efendi

MS Tedavisinde Özürlülüğün Engellenmesine Ne kadar Yakınız ?
 

BAŞAĞRISI OTURUMU 1

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Baki Göksan, Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu

15:30
16:00
Kronik migren, aşırı ilaç kullanım başağrısı ve akılcı ilaç kullanımı
Prof. Dr. Aynur Özge
16:00
16:30
Kronik trigeminal otonomik sefaljiler
Prof. Dr. Vesile Öztürk
16:30
17:00
Somatizasyon ve ağrı
Prof. Dr. Aslı Sarandöl
17:00
17:30
Kahve Arası
 

BAŞAĞRISI OTURUMU 2

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Baki Göksan, Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu

17:30
18:00
Gerilim tipi başağrısı: Klinik, tedavi
Prof. Dr. Baki Göksan
18:00
18:30
Servikojenik başağrısı
Doç. Dr. Serap Üçler
18:30
19:00
Kraniyal nevraljiler ve yüz ağrıları
Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu
19:00
21:30
Akşam Yemeği
04 Mart 2017, Cumartesi
 

EPİLEPSİ OTURUMU 1

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. İbrahim Bora, Prof. Dr. Naz Yeni

08:30
09:00
Otoimmün epilepsiler
Prof. Dr. Erdem Tüzün
09:00
09:30
Tek nöbet ve akut semptomatik nöbetli hastalara yaklaşım
Prof. Dr. Naz Yeni
09:30
10:00
Kortikal displaziler
Prof. Dr. Candan Gürses
10:00
10:30
Kahve Arası
 

EPİLEPSİ OTURUMU 2

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. İbrahim Bora, Prof. Dr. Çiğdem Özkara

10:30
11:00
Dirençli epilepsi medikal tedavi
Prof. Dr. Nerses Bebek
11:00
11:30
Dirençli epilepside cerrahi yaklaşım
Prof. Dr. Çiğdem Özkara
11:30
12:00
Status epileptikus
Prof. Dr. Ebru Aykutlu Altındağ
12:00
13:00
Öğle Yemeği
14:45
15:30
UYDU SEMPOZYUM

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ömer Faruk Turan

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Nur Yüceyar
Prof. Dr. Serhan Sevim
14:45 - 14:50 Açılış
14:50 - 15:05 MS’te Hastalık Aktivitesinin Bileşenleri Nelerdir?
Tedavi Değişimi Ne Zaman Yapılmalıdır?
Prof. Dr. Nur Yüceyar
15:05 - 15:20 Tedavi Değişiminde Fingolimodun Etkinliği
Prof. Dr. Serhan Sevim  
15:20 - 15:30 Kapanış & Soru-Cevap
 

PARKİNSON OTURUMU 1

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu, Prof. Dr. Bülent Elibol

15:30
16:00
Parkinson hastalığı etyopatogenezde güncel bilgiler
Prof. Dr. Bülent Elibol
16:00
16:30
Parkinsonizm sendromlarında ayrıcı tanı
Prof. Dr. Raif Çakmur
16:30
17:00
Parkinson hastalığında non-motor bulgular ve tedavi yaklaşımları
Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer
17:00
17:30
Kahve Arası
  PARKİNSON OTURUMU 2

Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Sevda Erer Özbek, Prof. Dr. Sibel Ertan
17:30
18:00
Parkinson hastalığında erken evre tedavi yaklaşımları
Prof. Dr. Sibel Ertan
18:00
18:30
Parkinson hastalığında infüzyon terapileri
Prof. Dr. Haşmet Hanağası
18:30
19:00
Parkinson hastalığında cerrahi tedavi yöntemleri
Prof. Dr. Dilek İnce Günal
19:00
21:30
Akşam Yemeği
05 Mart 2017, Pazar
08:30
12:00

Otelden ayrılış