03 Şubat 2006 - Cuma


08:15 - 08:30 Açılış Programı

                       HAREKET HASTALIKLARI PROGRAMI

                       I. OTURUM
                       PARKİNSON HASTALIĞI
                       Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bülent Elibol
                       Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu


08:30 - 08:50 Erken Dönem Parkinson Hastalığı
                       Prof. Dr. Bülent Elibol

08:50 - 09:10 Geç Dönem Parkinson Hastalığı
                       Prof. Dr. Sibel Özekmekçi

09:10 - 09:30 Parkinson Hastalığı ve Demans
                       Prof. Dr. Murat Emre

09:30 - 09:50 Parkinson Hastalığının Psikiyatrik Yönü
                       Doç. Dr. Ayşe Tokçaer

09:50 - 10:10 Parkinson Hastalığı ve Otonomik Disfonksiyon
                       Doç. Dr. Meltem Demirkan

                       II. OTURUM
                       HUZURSUZ BACAK SENDROMU
                       Oturum Başkanları: Prof. Dr. Önder Akyürekli
                      Prof. Dr. Jale Yazıcı

10:30 - 10:50 Huzursuz Bacak Sendromu: Tanı ve Klinik Özellikler
                       Prof. Dr. Jale Yazıcı

10:50 - 11:10 Huzursuz Bacak Sendromu: Tedavi
                       Prof. Dr. Sibel Özkaynak

11:10 - 11:30 İlaca Bağlı Hareket Bozuklukları
                       Prof. Dr. Önder Akyürekli

                       HAREKET HASTALIKLARI PROGRAMI
                       III. OTURUM
                       TREMOR VE DİSTONİLER
                       Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zafer Çolakoğlu
                       Prof. Raif Çakmur


11:30 - 11:50 Tremorlar: Tanı - Ayırıcı Tanı - Klinik Özellikler
                       Doç. Dr. Feriha Özer

11:50 - 12:10 Tremorlar: Tedavi
                       Doç. Dr. Cenk Akbostancı

12:10 - 12:30 Distoni - Tanı - Klinik özellikler
                       Prof. Dr. Zafer Çolakoğlu

12:30 - 12:50 Distoniler: Tedavi
                       Prof. Dr. Raif Çakmur

                       IV. OTURUM
                       DİĞER HAREKET BOZUKLUKLARI
                       Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erhan Oğul
                       Prof. Dr. Hülya Apaydın


17:30 - 17:50 Tik Bozuklukları
                       Doç. Dr. Yaşar Kütükçü

17:50 - 18:10 Kore ve Hemiballismus: Klinik ve Tedavi
                       Prof. Dr. Hülya Apaydın

18:10 - 18:30 Myoklonus: Klinik ve Tedavi
                       Doç. Dr. Dilek İnce Günal

18:30 - 19:30 V. OTURUM (Olgu Sunumları)
                       Moderatör: Prof. Dr. Sibel Özekmekçi
                       Prof. Dr. Bülent Elibol
                       Prof. Dr. Raif Çakmur

                

04 Şubat 2006 - Cumartesi

                       DEMANS PROGRAMI
                       I. OTURUM
                       ALZHEIMER HASTALIĞI VE TEDAVİSİ
                       Oturum Başkanı: Prof. Dr. Türker Şahiner

08:30 - 08:50 AH’da Tanı Algoritması
                       Doç. Dr. Hakan Gürvit

08:50 - 09:10 AH’da Kognitif Bozuklukların Tedavisi
                       Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ

09:10 - 09:30 AH’da Psikiyatrik Bulguların Tedavisi
                       Doç. Dr. Hatice Mavioğlu

09:30 - 09:50 AH’da Gelecek Vadeden Tedaviler
                       Prof. Dr. Türker Şahiner

                       II. OTURUM
                       VASKÜLER KOGNİTİF BOZUKLUKLAR VE TEDAVİLERİ
                       Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Özeren
                       Prof. Dr. Mustafa Bakar


10:30 - 10:50 Vasküler Kognitif Bozukluk Kavramı
                       Prof. Dr. Ali Özeren

10:50 - 11:10 VaD’de Klinik ve Tanı
                       Doç. Dr. Demet Özbabalık

11:10 - 11:30 VaD’de Tedavi İlkeleri
                       Doç. Dr. Gökhan Erkol
                      
                      III. OTURUM
                       DİĞER DEMANS SENDROMLARI VE TEDAVİLERİ
                       Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Özeren
                       Doç. Dr. Görsev Yener


11:30 - 11:50 Frontotemporal Demanslar ve Tedavileri
                       Doç. Dr. Görsev Yener
11:50 - 12:10 Lewy Cisimcikli Demans ve Tedavisi
                       Doç. Dr. Ayşe Bingöl
12:10 - 12:30 Nondejeneratif Demanslar ve Tedavileri
                       Yrd. Doç. Dr. Pervin İşeri

17:30 - 18:30 IV. OTURUM (Olgu Sunumları)
                       Moderatör: Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ
                       1. Olgu: Alzheimer Hastalığı
                       Doç. Dr. Hakan Gürvit, Doç. Dr. Ayşe Bingöl
                       2. Olgu: Vasküler Demans
                       Prof. Dr. Ali Özeren, Doç. Dr. Demet Özbabalık