18 Mart 2005 - Cuma
 
08:30 - 09:00
Açılış Töreni
   
09.00-10.30
I. OTURUM
Başkanlar: Dr. Tülay KANSU, Dr. Musa Kazım ONAR
09:00-09:20
Th1 ve Th2 sitokin şebekesi
Dr. Barbaros ORAL
09.20-09.40
B hücresi ve kemokinler
Dr. Güher Saruhan DİRESKENELİ
09.40-10.00
Regülatör T hücreleri
Dr. Dicle GÜÇ
10.00-10.20
Matriks Metaloproteinazlar
Dr. Nevin SÜTLAŞ
   
 
11.00-12.30
2. OTURUM
Başkanlar : Dr. Nezih YÜCEMEN, Dr. Mehmet ÖZMENOĞLU
11.00-11.20
Myelin proteinlerine karşı oluşan antikorlar
Dr. Hüsnü EFENDİ
11.20-11.40
Adezyon reseptörleri ve adezyon moleküllerinden tedaviye yansımalar
Dr. Yaşar ZORLU
11.40-12.00
Uykunun immünolojisi
Dr. Erbil GÖZÜKIRMIZI
12.00-12.20
Alzheimer Demans immünolojisi
Dr. Gökhan ERKOL
   
14.00-15.30
3. OTURUM
Başkanlar : Dr. Önder AKYÜREKLİ, Dr. Gazi ÖZDEMİR
14.00-14.20
Ağrının immünolojisinde yeni gelişmeler
Dr . Münife NEYAL
14.20-14.40
İnme' de nöroimmünolojik gelişmeler
Dr .Emre KUMRAL
14.40-15.00
Hareket bozuklukları immünolojisi
Dr. Ayşe Bora TOKÇAER
15.00-15.20
Migren ve immün sistem
Dr. Fethi İDİMAN
   
   
16.00-17.30
4. OTURUM
Başkanlar : Dr. Piraye SERDAROĞLU, Dr. Deniz SELÇUKİ
16.00-16.20
Epilepsi ve immün sistem
Dr. Çiğdem ÖZKARA
16.20-16.40
İnflamatuvar Myopatilerde İmmünpatogenez
Dr. Hatice KARASOY
16.40-17.00
Sero-Negatif, MuSK Pozitif Myasteni
Dr .Feza DEYMEER
17.00-17.20
İmmun Kökenli Nöropatiler
Dr. Emre ÖGE
   
19 Mart 2005 - Cumartesi

 
09.00-10.30
I. OTURUM
Başkanlar: Dr. Gülşen Akman DEMİR, Dr .Önder US
09.00-09.20
Nöron koruma
Dr. Münire KILINÇ
09.20-09.40
Nöro- Behçet sendromu
Dr. Sabahattin SAİP
09.40-10.00
Paraneoplastik sendromlar
Dr .Egemen İDİMAN
10.00-10.20
Spino-serebellar ataksiler ve immünolojik yönü
Dr. Dilek İNCE
   
   
11.00-12.30
2. OTURUM
Başkanlar : Dr. Muhteşem GEDİZOĞLU, Dr. Ömer ANLAR
11.00-11.20
Multipl Skleroz (MS) da Özürlülük Ölçekleri ve Tedavi Değerlendirmesinde Yeri ve Önemi
Dr. Serkan ÖZAKBAŞ
11.20-11.40
MS'de Nörosonolojik Testler ve Uygulama Sonuçları
Dr. Nevzat UZUNER
11.40-12.00
MS'de Yeni Tanı Kriterleri
Dr. Canan YÜCESAN
12.00-12.20
İyi Huylu MS
Dr .Meltem DEMİRKIRAN
   
   
14.00-15.30
3. OTURUM
Başkanlar : Dr. Nevzat AKYATAN, Dr. Okay VURAL
14.00-14.20
MS ve Genetik
Dr. Mefkure ERAKSOY
14.20-14.40
MS'de Nöroinflamasyon
Dr. Ceyla İRKEÇ
14.40-15.00
MS'de İmmünpatoloji ve Radyolojik Heterojenite
Dr. Ayşe ALTINTAŞ
15.00-15.20
Primer Progresif MS'de İmmünpatogenez
Dr. Ayşe Sağduyu KOCAMAN
   
   
16.00-18.00
4. OTURUM
Başkanlar : Dr. Sezen KOMSUOĞLU, Dr .Suat TOPAKTAŞ
16.00-16.20
İnterferonlar
Dr.Jale AĞAOĞLU
16.20-16.40
Glatiramer Asetat
Dr. Neşe ÖZTEKİN
16.40-17.00
Nörolojik Hastalıklarda İVİG Kullanımı
Dr. Nebahat TAŞDEMİR
17.00-17.20
MS'de semptomatik tedaviler
Dr. Şeref DEMİRKAYA
   
20 Mart 2005 - Pazar
   
09:00-11.00
l. OTURUM
Başkanlar: Dr.Osman TANIK, Dr.Ali AKSOY
09:00-09:20
MS'de Apoptotik Mekanizmalar
Dr İhsan Şükrü ŞENGÜN
09.20-09.40
Nötrolizan Antikorlar
Dr. Nihal IŞIK
10.00-11.00
PANEL: MS' in Özgün Tedavisi ile İlgili Sormak İstedikleriniz
   Keypad ile İnteraktif Sunum Yapılacaktır.
Moderatör : Dr. Aksel SİVA
Dr. Egemen İDİMAN, Dr. Rana KARABUDAK, Dr. Faruk TURAN
11.00-
Kapanış