• uyku bozuklukları
  • ms
  • bas_agrilari
  • bel_agrilari
  • Felc
  • unutkanlik
  • epilepsi
  • istemsiz_hareketler
  • kas_hastaliklari
  • Menenjit
  • Parkinson
uyku bozuklukları1 ms2 bas_agrilari3 bel_agrilari4 felc5 unutkanlik6 epilepsi7 istemsiz_hareketler8 kas_hastaliklari9 Menenjit10 parkinson11

15. Uludağ Nöroloji Günleri

Detaylar için tıklayın
DUYURULAR


ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR:

Bursa Nöroloji Gönüllüleri Derneği Başkanı  

Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG  Derneği / Bursa Şubesi

Kas Hastalıkları Derneği Bursa Şubesi (kurucu üye)

Bursa Multipl Skleroz Derneği Başkanı ( kurucu üye)  

Bursa Nörolojik Bilimler Derneği

Başağrısı Derneği

Beyin Damar Hastalıkları Derneği  

Türk Nöroloji Derneği

Alzheimer Derneği

European Federation of Neurological Society (EFNS)  

Mediterenian Society of Cerebro Vascular Disease

American Academy of Neurologyomer-faruk-turanMS 'TE YENİ,GÜNCEL BİLGİLER 

SİPONİMOD SEKONDER PROGRESİF (İKİNCİL İLERLEYİCİ) MS'TE FDA ONAYI ALDI

Ataklı Sekonder progresif MS daha önce Betaferon ve Mitoxantrone ruhsatlı idi.Siponimod, sekonder progresif hastalarda ilk oral tedavi olarak onay almıştır.Mayzent ismiyle piyasada olacak.Aktif sekonder progresif hastalar için yeni bir umut olmuştur.(15.04.2019)

 

KLADRİBİN FDA ONAYI ALDI.

MOVENCLAD İSMİYLE PİYASADA KULLANILAN İLAÇ DAHA ÖNCE EMA TARARINDAN ONAYLANMIŞTI VE BAZI ÜLKELERDE KULLANIMA GİRMİŞTİ.ÜLKEMİZDE RUHSAT BAŞVURUSU YAPILMIŞ,ONAY AŞAMASINDA OLUP HENÜZ GERİ ÖDEMEYE ALINMAMIŞTIR.YÜKSEK AKTİVİTELİ MS HASTALARINDA ENDİKASYON DIŞI BAŞVURU İLE  DOĞRUDAN VEYA 1. BASAMAK TEDAVİLERE 1 YIL CEVAP VERMEYEN HASTALARDA 2.BASAMAK TEDAVİ OLARAK KULANILACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM.CLARİTY İSİMLİ KLİNİK ARAŞTIRMA SAFHASINDA TÜRKİYE'DEN BİRÇOK MERKEZ VE BENDE KATILMIŞTIM.AĞIZDAN TABLET ŞEKLİNDE ALINAN BU TEDAVİ 1. YIL 5 GÜN 1X1,1 AY SONRA YİNE 1X1 5 GÜN,1 YIL SONRA AYNI ŞEKİLDE TEKRARLA TOPLAMDA YAKLAŞIK 20 TABLETLİK BİR TEDAVİ İLE 4 YILLIK MS TEDAVİSİ VERİLMİŞ OLACAK.(15.04.2019)

PROGRESİF MS  HASTALARINDA RİTUXİMAB 'LA GÜZEL SONUÇLAR ALIYORUZ

Progresif hastalarda (ilerleyici) Sağlık Bakanlığının özel izini ile sekonder progresif hastalara uyguladığım Rituximab küründen güzel sonuçlar almaya başladık.Rituximab uyguladığım hasta sayısı 70 ulaştı.Bazı hastalarda ummadığımız iyileşmeler gözlemledik.Rituximab iyi seçilmiş hastalarda güzel bir seçenek gibi duruyor.

OCRELİZUMAB GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

Ocrelizumab primer progresif(ataksız)MS,ataklı MS hastalarında 1.basamak tedaviler 1 yıl kullandıktan sonra kontrol altına alınamayan hastalarda kullanımına izin çıktı.

Bu hastalara 3.basamak eğitim hastanaleri ve Üniversite hastanelerindeki nöroloji uzmanları tarafından rapor edilip,sadece nöroloji uzmanları tarafından  reçete edebilecektir.Hastalar bu konuda deneyimli merkezler tarafından takip ve tedavi edilmelidir.Başlangıçta 15 gün ara ile 2 serumlu tedavi 6 ay aralarla yapılmaktadır.

ALEMTUZUMAB 7 YIL SONUÇLARI PACTRİMS'TE AÇIKLANDI

Alemtuzumab tedavisi alan hastaların uzatma fazında 7 yıla varan sonuçlarda etkinliğin devam  ettiği açıklandı.Çalılşma TOPAZ ismiyle devam etmektedir.

 Bir başka çalışmada CARE MS I-II havuzunda takip edilen hastaların 6 yıllık takibinde %27 hastada 3. Alemtuzumab kürü yapılmıştır.(10.01.2018)

OCRELİZUMAB SONRASI GÖRÜLEN PML OLGUSUNUN HASTA BİLGİLERİ AÇIKLANDI.

53 Yaşında hasta 13 yıllık MS hastası 2013 den itibaren 36 doz natalizumab(tysabri )tedavisi alırken 1/2017 de yürüme güçlüğü konuşma yutma zorluğu ,tetraparezi gelişmiş ,JCV antikoru 4.1, hastaya 2 doz 4/2017 Ocrelizumap verilmiş,Mayıs 2017 de BOS TA 4500 kopya JCV virusu tespit edilmiş ,

Firme yetkilileri son atağın aslında PML olduğunu mevcut tablonun Natalizumaba bağlı olduğu yorumu yapılmış.Bu bilgiler kongrelerde tartışılıp daha net bilgilere ulaşmak mümkün olacaktır.Nihai kararı sağlık otoriteleri karara bağlayıncaya kadar bu bilgileri sizlere iletiyorum 20.09.2017

CLADRİBİNE(MAVENCLAD 10 MGR ) MS TEDAVİSİNDE AVRUPADA ONAY ALDI

Merck Firmasının 25 Ağustos 2017 tarihinde araştırmacılara gönderdiği mektupta, Avrupa Komisyonundan(EC) MAVENCLAD 10 MGR(Cladribine Tablets) oldukça yüksek aktiviteli RRMS hastalarında kullanılmasına onay verdiğini belirtmiştir(Avrupa birliğine bağlı 28 ülke ayrıca Norveç,Liechtenstein ve İzlanda). 

Açıklamada 2700 fazla hastada 10000 den fazla hasta yılı 10 yıllık gözlemi olduğu bildirilmiştir.Almanya ve İngiltere'de Eylül 2017 başında piyasaya sunulması beklenmektedir.

Avrupa onayından sonra FDA başvurusu yapılması ve FDA onayı beklenmektedir.Faz III çalışması (CLARİTY Çalışması )2010 yılında 1326 hastayı içeren çalışmada N Engl J  Med yayınlanmıştı.Bu çalışmada 3.5mgr/kg alan hasta grubu ,plaseboya göre ataklarda %57.6 azalma izlenmiştir.Hastalık ilerlemesi ve MR üzerine de plaseboya göre anlamlı değişiklikler görülmüştür. Bu klinik çalışmaya ülkemizden Hacettepe,9 Eylül,Uludağ Üniversitesi Tıp Fakülteleri Nöroloji Bölümleri katılmıştı.

Mavenclad ülkemize ne zaman gelir?

FDA onayı aldıktan sonra Sağlık Bakanlığı ruhsat verecek,SGK geri ödeme kapsamına alacak ,belli kurallar dahilinde ilaç hastalara ulaşabilecek.30.08.2017

 

MULTİPL SKLEROZ HASTASINA TÜRKİYEDE İLK DEFA  ALEMTUZUMAB TEDAVİ UYGULAMASI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TARAFIMCA YAPILDI

Alemtuzumab tedavisi Mart 2017 de FDA MS tedavisinde kullanımı onaylanmıştı.MS tedavisinde aktif ilaç olana Rebif'e karşı yapılan 3 çalışmada atakları %50-70 oranınıda azaltmıştır.Dünyada MS tedavsinde 2.veya 3. kadamede uygulanması beklenmektedir.Bazı ülkelerde çok aktif hastalarda bazen 1. basmakta kullanılabilmektedir.Ülkemizde henüz ruhsat aşamasında olan ilaç henüz geri ödeme kapsamına girmemiştir.Bir hastamızda mevcut tedavilerden fayda göremeyen veya bazı kısıtlamalar  nedeniyle Alemtuzumab kullanma ihtiyacı doğmuştur.Endikasyon dışı başvurumuz sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilmiş ve ilaç TEB aracılığıyla getirtilerek YK isimli 37 yaşındaki hastaya uygulanmıştır.Hastamızda infüzyon sırasında herhangi bir sorun olmamıştır.Tedavi protokolu 1. yılda 5 gün ,2. yılda 3 gün infüzyon şeklinde olup 5 yıl süreyle herhangi bir ms tedavisine ihyiyaç duyulmamaktadır.Bu ilaç mevcut 1. ve 2. basamak tedaviler kullanıldıktan sonra hastalığı halen aktif hastalara verilmektedir.Her MS hastasına uygulanacak bir tedavi değildir.Alemtuzumabın devreye girmesi hastalığı çok aktif olan hastalar için bir yeni seçenek olmuştur.4.8.2017

NATALİZIMAB(TYSABRİ )UYGULAMASINDA JCV ANTİKOR BAKILMASI UYGULAMADAN KALDIRILDI

Daha önceki SUT uygulamasında JCV antikoru negatif hastalar sadece bu tedaviyi alıyordu.JCV antikor pozitifliği olan hastaların tedavisi kesliliyordu.Bu uygulamaya çok büyük tepkiler geldi ancak bir hastanını dava açmasıyla bu uygulamadan vazgeçilmiştir.Antikor pozitif olan hastalarda bu tedavi 2 yıl kulananılabilmektedir.Daha uzun süre uygulamalarda PML riski artmıştır.Bilim çevrelerinin ,MS uzmanlarının feryadı duyulmamıştır,ama bir hastanın dava açmasıyla bu konu çözümlenmiştir.Bu da bir kez insanların kendi haklarını savunmalarının gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu davayı açan hastayı tebrik ediyorum.4.8.2017

 

 

MİNOSİKLİN,İLK ATAKTAN MS'E DÖNÜŞÜMÜ AZALTIYOR.07.06.2017

Tetrasiklin grubundan olan minosiklin akne ve mood bozukluğu ve Frajil X sendromunda kullanılmaktadır.İlk atağını geçiren 142 hasta  minosiklin 100 mgr 2x1 verilerek  ,plaseboya karşı değerlendirildiğinde 6 aylık sürede MS'e dönme oranında azalma görülmüştür.MR üzerine olumlu bulgular izlenmiştir.24. ayda her iki grupta sonuçlar benzer bulunmuştur.Alt grup analizinde beyinsapı ve omurilik tutulumu olanlarda fark görülmediği belirtilmiştir.  

OCRELİZUMAB ALAN BİR MS HASTASINDA PML BİLDİRİLDİ 25.05.2017

Daha önce Tysabri alan JCV antikoru pozitif ve geçmişte immunsüpresif tedavi almış alan bir MS hastasında Ocrelizumab tedavisinde PML geliştiği bildirilmiştir. PML gelişmesi almış olduğu tysabriye bağlı olduğu düşünülmüştür.Hasta hakkında detaylı bilgi verilmemiştir 


OCRELİZUMAB MS TEDAVİSİNDE FDA ONAYI ALDI

Ocrelizumab tekrarlayıcı iyileşen  MS ve Birincil İlerleyici MS hastalarında ,kontrol grubu İnterferon beta haftada 3 kez kullananlara göre etkili bulunmuş olup, FDA onayı almıştır.

Birincil ilerleyici MS 'te(Primer progresif MS) ilk tedavi onayı alan ilaçtır.Bu ilacın piyasyaya çıkması, ülkelerin bu ilaca  ruhsat vermesi ve geri ödeme kapsamına alma süreci ile ilgili olacaktır.Şu an için Ocrevus ismiyle bilinmektedir. 7.4.2017

FAMPYRA'YA ULAŞMAk KOLAYLAŞTI

Bir çok sıkıntılı süreçten sonra nihayet Fampyra 'ya ulaşmak kolaylaştı.Yürüme güçlüğü çeken MS hastaları 3.basamak sağlık kuruluşlarından alınan raporla ve elektronik reçete ile eczanelerden herhangi bir katkı payı ödemeden alabilecekler. 7.4.2017

TECFİDERA 1.BASMAK TEDAVİDE KULLANILABİLECEK

TECFİDERA artık 1.basamak tedaviler arasına alındı.3. basamak eğitim hastanelerinden alınan raporla ,nöroloji uzmanları tarafından reçete edilebilecek .7.4.2016

MS TEDASİSİNDE OCRELİZUMAB ÇALIŞMASI OPERA I,OPERA II ÇALIŞMASI SONUÇLANDI

MS tedavisinde kullanılan Ocrelizumab, Rebif'le karşılaştırılmasında atak,özürlülük ve MR üzerine etkili bulundu.Kullanım şekli her 24 haftada bir 600mgr iv infüzyon şeklinde idi.FDA onay için başvuru yapılmış olup onay bekleme aşamasındadır (2.1.2017).

AUBAGİO BAĞLI SAÇ DÖKÜLMESİNE BİOTİN İYİ GELİYOR

1.basamak tedavilerden olan Aubagio kullanımında geçici olarak 6-8 ay sürede %17 oranında saç çapında incelme ve dökülme görülmektedir.Bu dönemde kişisel gözlemim Biotin 1 veya 5 mgr kullanıldığında saç dökülmesinde azalma olmakta veya normala dönmektedir. 

COPAXONE 40 MGR HAFTADA 3 KEZ KULLANILMAYA BAŞLANDI

Copaxone 20 mgr hergün kullanmakta olduğumuz tedavi bundan sonra haftada 3 kez 40 mgr olarak kullanılacaktır.Ayda 12 enjeksiyon hastalarda memnuniyet yaratması beklenmektedir.Tedavi etkinliği benzer olup,yan etki daha az olduğu gözlenmiştir.Hastalarımızın mevcut raporlarını 40 mgr olarak değiştirmeleri gerekmektedir.

AUBAGİO MS HASTALARINDA 1. BASAMAK TEDAVİ OLARAK UYGULANMAYA BAŞLANDI

MS tedavisinde  ağızdan alınan yeni ilaç AUBAGİO geri ödeme listesine girdi.Verilma şartları EDSS: 0-5,5 arası,RRMS tipinde olması gerekiyor.Raporsuz verilmez.3.basamak hastanelerde nöroloji uzmanı tarafından raporlanır,nöroloji uzmanı tarafından reçete edilir.


GİLENYA YAN ETKİ BİLDİRİMİ(YENİ)

GİLENYA kullanımında daha önce natalizumab,immunsupresif ilaç almamış bir hastada 2.PML vakası bildirilmiştir.Hasta 2,5 yıl Gilenya kullanmıştır.Hasta şu an PML tedavisi almaktadır.


TECFİDERA YAN ETKİ BİLDİRİMİ(YENİ)

Tecfifera'yı 26 ay kullanan primer progresif hastada 2.PML yan etki olarak  bidirilmiştir.Hasta bilgilerinde 18 ay sürekli lenfopenisi olduğu anlaşılmaktadır.Lenfosit 500 altında olan hastalar için PML uyarısı yapılmaktadır.


ALEMTUZUMAB YAN ETKİ (YENİ)

Alemtuzumab ,2.kademe tedavide yakın zamanda MS tedavisinde onay almıştı.Bir hastada yan etki olarak tip 1 şeker hastalığı  ilk defa rapor edildi

JNeurol 2014

 

FUMARAT(TECFİDERA) YAN ETKİ(YENİ)

MS tedavisinde kullanılan oral tedavilerden biridir.MS tedavisinde 1 hastada yan etki PML(Progresif multifokal lökoansefalopati) görülmüş ve hasta malasef vefat etmiştir.

 

GİLENYA YAN ETKİ(YENİ)

Gilenya MS tedavisinde kullanılan oral tedavilerden ilkidir.130000 kişi bu tedaviyi almıştır.Gilenya alan bir hastada şikayeti olmadan MR la PML yan etki erken yakalanmıştır.Gilenya bırakılmış gerekli tedaviler yapılmış hasta halen yaşamını sürdürmektedir.

 

 

-KISA SÜRELİ YÜKSEZ DOZ KORTİZON ALINIMI KEMİK ERİMESİ YAPMIYOR

Olsson A:Mult Scle 2015 Jan 26

 

MS tanısı alanlar veya Ms süphesinde geçirilen ataklarda hastalara kortizon tedavisi önerildiğinde teredütler başlamakta bir çok hasta yanlış ve eksik bilgilerle bu tedaviye karşı çıkabilmektedirler.Uzun  süre ve günde 2,3 doz mecburi  ilaç alması gereken MS dışı hastalarda (Behçet H.,Lupus,Romatizmal H gibi) yan etkiler maalesef çıkmaktadır.MS tak tedavisi 3-10 gün ile tek dozla sınırlıdır.Bu dönemde tuzsuz ve şekersiz perhize dikkat edilirse ,süt ürünleri bolça tüketilirse ve koruyucu olarak kalsiyum ve D vitamini ile desteklenirse yan etki en az düzeyde olacaktır.Bu tedavinin faydası yanında minimal yan etki gözardı edilmelidir.Ayrıca bedenimiz her sabah böbrek üstü bezinden  bol miktarda kortizon salgılamakta ve bizi güne hazırlamaktadır.Sabahları tek doz verdiğimizde vücudun ritmi bozulmamaktadır.Esasen MS gelişiminde Dvitamin ve kalsiyum  eksikliğinin  rol oynadığını biliyoruz.Bu etki kortizon tedavisinde önce başlamaktadır.

 

-BESLENMEDE FAZLA TUZ ALIMI MS HASTALARINDA ATAK SIKLIĞINI VE MR GÖRÜNTÜLERİNİ ARTTIRIYOR

Farez MF et al J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015 Jan 86 (1)26-31

 

-ERGENLİKTE AŞIRI KİLO MS GELİŞİMİNDE ROL OYNUYOR,HASTALIK ERKEN BAŞLIYOR

Kavas KSet al Mult Scler 2014 Nov12

 

-HUMAN PAPİLLOMA VİRUS AŞISI(HPV) MS VE BENZERİ HASTALIKLARA YOL AÇMIYOR

Genç kadınları rahim ağzı kanserinden(Servix kanseri) korumak için yapılan HPV aşısı MS ve benzeri hastalıklarla ilişkili bulunmamaıştır.

Scheller NM ark.JAMA 2015 Jan6,313(1):54-61

 

-UZUN ETKİLİ İNTERFERON FDA ONAYI ALDI

ADVANCE çalışmasına göre uzun etkili interferon(pegilated interferon) 2 haftada bir uygulama etkili bulunmuştur.Avonex haftada bir kas içi uygulaması şu an devam etmekte,pegilated interferon beta 1-a, bu ürünle 2 haftada bir uygulanacaktır.Önümüzdeki zaman diliminde hastaların kullanımına sunulacaktır.


 

-COPAXONE 40 MGR HAFTADA 3 KEZ KULLANILABİLECEK

GALA çalışmasına göre COPAXONE 40 MGR haftada 3 kez kullanımı etkili bulunmuştur.Şu an Copaxone 20 mgr hergün kullanılmaktadır.Bu uygulama önümüzdeki zaman diliminde kullanıma sunulacaktır.Her gün iğne yerine haftada 3 kez kullanmı hasta memnuniyetini artırabilir


 

-TERUFLUNOMİD(AUBAGİO14 MGR) FDA ONAYI ALDI

MS tedavisinde 3. ağızdan alınan ilaç FDA onayı aldı.Aubagio 14 mgr 1.basamak tekrarlayıcı ,iyileşen MS tipinde kullanılacaktıtr.

 

-ALEMTUZUMAB 2.BASMAK TEDAVİDE ONAY ALDI

Uzun yıllar çalışmaları devam eden Alemtuzumab nihayet 2. kademe tedavide onay aldı.Önümüzdeki zaman diliminde uygulamaya girecektir

 

FİNGOLİMOD(GİLENYA)

MS tedavisinde kulanılan ,ağızdan alınan ilk ilaçtır.Birinci basamak tedaviden yeterli cevap alınmayan hastalarda kullanılmaktadır.Agresif seyirli hastalarda 1. basmaktada kullanılabilir.8 yıllık deneyim oluşmuştur.

 

MS'TE TOPLAR DAMAR TIKANIKLIĞI HİPOTEZİ TARİHİN KARANLIK SAYFALARINA GÖMÜLDÜ

Son yıllarda toplar damar tıkanıklığı ve bunun balon veya stentle açılması bilim dünyasında tartışmalara yol açmıştır.Bu konuda İtalya ve Kanada yapılan çok geniş katılımlı çalışmada MS hastalarında ,birinci derece yakınlarında ve sağlıklı gönüllülerde benzer oranda toplar damar tıkanıklığı görülmüştür.Bu olayın iyi huylu anotomik varyant olduğu (normal) anlaşılmıştır.Bu olay bilimsel çalışmaların çok dikkatli kurgulanması,kontrol gruplarının olması gerekliliğini göstermiştir.

 

NATALİZUMAB(TYSABRİ) VE PML RİSK ANALİZİ YAPILDI

Natalizumab 2. basmak tedavide kullanılan güçlü bir ilaçdır.Seyrek olarak ölümcül veya sakat bırakan PML ortaya çıkması daha dikkatli kullanılması gerektirmektedir.Bu hastalığa yol açan virus antikoru JCV ve IgG indeksinin bulunmasıyla risk analizi yapılmıştır.JCV antikotu negatif ise PML riski 1/10000,JCV antikoru pozitif ise ,IgG indeksi 1.5 üzerinde ise geçmişte immunsupresif ilaç kullanılmış ise risk artmaktadır.Bu hastalarda tedavi 2 yılla sınırlandırılmalıdır.PML riski açısından JCV antikor kontrolu 6 ay ara ile yapılması önerilmektedir.Ülkemizde 4 PML olgusu olmuş biri vefat etmiştir.


 

GİLENYA ,PRİMER PROGRESİF MS HASTALARINDA ETKİSİZ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Primer Progresif MS ;Atak olmaksızın yavaş ilerleyici tanı güçlüğü de olabilen bir tipidir.Tüm MS hastalarının %15 bu tipte başlar,atak yoktur,myelin kılıfta ödem yoktur,beyinde plak azdır,omurilik incelmesi ,küçülmesiyle giden bir alt gruptur.Klasik MS yapısından farklıdır.İleri yaşta görülür,kadın erkek oranı eşittir.MS tedavisinde çıkan her ilaç bu hastalılkta denenmektedir.Bazı ilaçlar etkili gibi görünsede kontrol grubuna göre istatistiki fark görülmemişti

 

TYSABRİ ARTIK NORMAL REÇETE İLE ECZANELERDEN ALINABİLECEK

Bu durum hastalarımız ve bizler açısından iyi olmuştur.Eski uygulamada geçikmeler bağlı tedaviler aksıyordu.

 

PRİMER PROGRESİF MS'TE OCRELİZUMAB  HASTALIK ÜZERİNE ETKİLİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Ocrelizumab'la yapılan çalışmada ilk defa bir ilaç PPMS üzerine olumlu etkisi olduğu bildirildi .Yine RRMS'li hastalarda Rebif'le karşılaştırmada  atak ve hastalık ilerlemesi ve MR üzerine etkili bulundu.2017 de FDA onayı alması bekleniyor

 

PRİMER PROGRESİF MS'TE KULLANILAN YÜKSEK DOZ BİOTİN UYGULAMASI FAZ 3 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yüksek doz Biotin aktif olmayan progresif hastalarda faydalı olduğu ,diğerlerinde ve optik nörit geçeren RRMS' li hastalarda etkili olmadığı AAN 2016 Vancouer de açıklandı.